Üldinfo, visioon, missioon ja väärtused

 

 Õppekeel: eesti keel

Lahtiolekuaeg: 7:00 - 19:00

 Visioon

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike on lapsekeskne lasteaed, mis keskkonda väärtustades ja tervist edendades toetab last ümbritseva maailma mõistmisel ning tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel.

Missioon

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike on avatud ja arenguvõimeline haridusasutus, kus tähtsustatakse lapse mängu ja eripära, toetades laste igakülgset arengut.

 

Moto: Austa, usalda ja tunnusta inimest.

Põhiväärtused

  • Turvalisus - organisatsiooni ühised väärtused on personali poolt üheselt mõistetavad ja aktsepteeritud ning need väljenduvad igapäeva tegevustes;
  • Avatus - oleme valmis vastu võtma uusi ideid, kasutame uusi võimalusi ning selle läbi kuulame teisi ja oleme ise nähtavad;
  • Usaldusväärsus - meie tegevused on läbipaistvad, eesmärgistatud ja innovaatilised;
  • Koostöövalmidus - organisatsiooni sisese ja välise koostöö võrgustiku kaudu õpime andma ja võtma ning üheskoos elama;
  • Keskkonnateadlikus - omame elutervet maailmapilti ja järjekindla eesmärgistatud tegevusega  kujundame ökoloogilist mõtlemist huvigruppide seas.
Viimati muudetud: 12.09.2016