Ettevõtlikuspädevust toetavad üritused ja programmid

Foto autor: Marek Metslaid.

Noorteürituste ja -programmide peamine eesmärk on Tallinna noorte ettevõtlikkuspädevuse toetamine. Pakume noortele kaasarääkimisvõimalusi ürituste ja programmide sisuloomes ja korralduses ning mentorlust oma ideede ellu viimisel. 

Peamiseks sihtrühmaks on Tallinna noored vanuses 14–26 eluaastat.

Mida ettevõtlikkuspädevust toetavad üritused ja programmid noorele annavad?

  • Võimaluse arendada tulevikuoskusi: juhtimisoskust, meeskonnatööd, loovust, probleemide lahendamist, ajajuhtimist, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, samuti analüüsioskust ja kriitilist mõtlemist jms
  • Pidevat toetust programmijuhilt  tegevustes osalemise ajal 
  • Töökogemuse, mida lisada CV-sse koos soovituskirjadega 
  • Võimaluse panustada Tallinna arengusse (nt aidata lahendada probleemkohti, kujundada noortesõbralikku keskkonda, pakkuda noortelt-noortele tegevusi).

Kui oled noor ja soovid panustada ürituste korraldusse või välja pakkuda põnevaid ideid, siis võta julgelt ühendust kirjutades anette.mandel@tallinnlv.ee või liis.teras@tallinnlv.ee

Koolitussari “Arengulaborid”
Praktilised töötoad, mille kaudu arendatakse 14–19-aastaste Tallinnas elavate ja vene keelt kõnelevate noorte 21. sajandi töömaailmas vajaminevaid oskusi, et toetada nende konkurentsivõimet tööturul.  

Loe edasi.

Tallinna noorte ideelabor ja arenguprogramm
Tallinna noorte ideelabor on omaalgatuste kiirendi, kus 1426 aastased noored saavad 36 liikmelistes meeskondades oma ägedaid ja innovaatilisi ideid toimivateks plaanideks arendada koos koolitaja ja mentorite abiga. 

Tallinna päeva noorteprogramm
Tallinna päeva tähistatakse 15. mail ning päeva raames pakume noortele erinevaid tegevusi.
Loe edasi. 

Koolivaheaja programm
Pakume noortele erinevaid võimalusi sisukalt koolivaheaega veeta, viime läbi suuremaid ja väiksemaid üritusi ning ootame ka noorte omaalgatuslikke tegevusi.

Autovaba päev
Autovaba päev on keskkonnasõbraliku liikumise kuu ja Euroopa liikuvusnädala tippsündmus. Päeva eesmärgiks on kutsuda üles inimesi aktiivsemalt ja keskkonnasäästlikumalt liikuma, propageerides selleks keskkonnasõbralikke liikumisviise: jalgrattasõitu, jalgsi liikumist ja ühissõidukite kasutamist.

Lisainfo:
Anette Mandel
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Telefon: 641 1702, 55 692 078
E-post: anette.mandel@tallinnlv.ee

Liis Teras
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Telefon: 614 7495, 529 5236
E-post: liis.teras@tallinnlv.ee 

2020. aastal toimunud üritused:
Tallinna päeva virtuaalne pidu
Tallinna noorte maailmakohvik
 eesti keeles
Tallinna noorte maailmakohvik vene keeles
Webinar-karjäärinõustamise töötuba "Minu kutsumus"
Virtuaalne töötuba "Kuidas valida eriala?"
Veebiseminar "Persoonibränd"
Veebiseminar "Rahaasjad korda!"
Veebiseminar "Rahu ka vaikuse keerulisel ajal iseenda seest"
Kuidas inspireerivaid eesmärke seada ja olla edukas enesejuht
Tallinna noorte ideelabor

Tallinna noorsootöö valdkonna tunnustuskonkurss "Suured teod"
Venekeelne veebiseminar "Kuidas valida eriala?"
Venekeelne veebiseminar "Mina kui bränd"
Venekeelne veebiseminar teemal stressitaluvus
Venekeelne veebiseminar "Minu kutsumus"


Varasemalt toimunud tegevused
2019. aastal toimunud tegevused
2018. aastal toimunud tegevused
2017. aastal toimunud tegevused
2016. aastal toimunud tegevused
2015. aastal toimunud tegevused

 

 

Viimati muudetud: 20.05.2020