Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuund

Eesti Noorsootöö KeskusHaridus- ja TeadusministeeriumEL Sotsiaalfond

Tallinn alustas alates oktoobrist 2017 kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas programmiga, mille raames pakutakse uusi noorsootöö teenuseid, et seeläbi suurendada noorte kaasatust noorsootöösse.

Programmi eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja noorte kaasatust noorsootöös piirkondlikul tasandil. Tegevusi piloteeritakse koostöös Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna linnaosadega. 

Programmi raames läbisid kõik linnaosad SA Archimedes Noorteagentuuri läbiviidud arenguprogrammi, mis aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati ühine tegevuskava 2018. aasta lõpuni nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestus: 
I periood alates oktoober 2017 kuni oktoober 2018
II periood alates oktoober 2018 kuni detsember 2019

Programmi kogumaksumus: 880 105 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootööteenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.

Tulemus: rohkem Tallinna noori on kaasatud noorsootöösse. I perioodi jooksul jõuti 11 000 nooreni ja loodi 24 uut noorsootöö võimalust.

Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuunda koordineerib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Tutvu käimasolevate tegevustega siin.


Lisainfo:
Liis Teras
529 5236
Noorsootöö programmijuht
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Liis.Teras@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 14.08.2019