Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuund

Eesti Noorsootöö KeskusHaridus- ja TeadusministeeriumEL Sotsiaalfond

Tallinn alustas alates oktoobrist 2017 kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas programmiga, mille raames pakutakse uusi noorsootöö teenuseid, et seeläbi suurendada noorte kaasatust noorsootöösse.

Programmi eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja noorte kaasatust noorsootöös piirkondlikul tasandil. Tegevusi piloteeritakse koostöös Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna linnaosadega. 

Programmi raames läbisid kõik linnaosad SA Archimedes Noorteagentuuri läbiviidud arenguprogrammi, mis aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati ühine tegevuskava 2018. aasta lõpuni nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestus: alates oktoober 2017 kuni detsember 2018

Programmi kogumaksumus: 880 105 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootööteenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.

Tulemus: rohkem Tallinna noori on kaasatud noorsootöösse. Luuakse 16 uut noorsootöö võimalust ja kaasatakse 14% uusi noori. 

Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuunda koordineerib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Tutvu käimasolevate tegevustega siin.

Lisanfo:
Liilia Laulik
Noorsootöö programmijuht
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
liilia.laulik@tallinnlv.ee, 529 5236

Viimati muudetud: 07.02.2018