Noorte terviseteadlikkust ja -käitumist edendav programm

Terviseteadlikkust ja -käitumist edendav programmi eesmärk on edendada Tallinna noorte terviseteadlikkust ja -käitumist noorsootöö tegevuste kaudu, mis soodustavad kehalise aktiivsuse tõusu ja toitumisharjumuste paranemist.

Programmi tulemusena on noored informeeritud tervislikust ja tasakaalustatud toitumisest ning kehalise aktiivsuse mõjust tervisele; võtavad vastutust oma tervise eest ning viivad ellu muutused oma toitumis- ja liikumisharjumustes enda tervise hoidmiseks või parendamiseks.

Programmi tegevuste olulised kriteeriumid

  • Terviseteadlikkuse ja -käitumise edendamine toimub läbi noorsootöö tegevuste.
  • Tegevused on noorte jaoks kergesti kättesaadavad, mängulised ja atraktiivsed ning viiakse läbi vabas õhkkonnas.
  • Tegevuste väljatöötamisse ja elluviimisesse kaasatakse noori ja koostööpartnereid.

Peamised põhimõtted, millest tegevuste planeerimisel lähtutakse

  • Füüsiline aktiivsus ei ole ainult sporditegemine - sinna hulka kuulub ka kõndimine, kodutööde või aiatööde tegemine, aktiivne mängimine, aga ka teadlik treenimine. Rahvusvaheliste soovituste järgi on lastele vaja vähemalt 60 minutit mõõdukat kuni tugevat kehalist aktiivsust päevas.
  • Ise toidu valmistamine on mõnus ja eluks vajalik oskus ning loob hea eelduse tervislikuks toitumiseks. Mitmed uuringud toetavad seda, et need lapsed, kes õpivad varases eas ise süüa tegema, teevad oma toitumises mitmekesisemaid ning tervislikemaid valikuid.

Programmi raames 2018. aastal toimunud tegevused
Programmi raames 2017. aastal toimunud tegevused
Programmi raames 2016. aastal toimunud tegevused
Programmi raames 2015. aastal toimunud tegevused


Lisainfo:
Anette Mandel
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Tel: 5569 2078, 641 1702
e-post: anette.mandel@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 08.01.2019