Noortekeskuste töötajate arenguprogramm

Programmi eesmärgiks on Tallinna noortekeskuste töötajate professionaalse arengu toetamine, mis parandab noortekeskuste juhtimise kvaliteeti ning noortekeskuse teenuse pakkumist Tallinna noortele.

Programmi sihtgrupiks on noortekeskuste noorsootöötajad, juhatajad ja juhid.

Programm keskendub 2015. aastal läbiviidud Tallinna noorsootöötajate arvamusuuringu abil väljaselgitatud olukorra parendamisele.

Programmi tegevusteks on koolitused, analüüsikohtumised valdkondlike spetsialistidega ja õppereisid Eestis ning välisriikides. Programmis osalemine annab noortekeskuste juhatajatele ja juhtidele teadmised noortekeskuste rolli mõtestamise, läbiviidavate tegevuste jälgimise ja tulemuste analüüsimise osas. Rolli mõtestamine ning tegevuste analüüs peavad panema aluse avatud noorteruumi tegevuste mõtestamisele ja pakutavate teenuste kaasajastamisele.

Lisainfo:
Kristjan Kruus
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Telefon: 641 2271, 5556 7786
E-post: Kristjan.Kruus@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud: 07.10.2016