Tallinna noorteühingute toetuse taotlus

NB! Kõikide küsimuste korral võtke palun ühendust Haridusameti peaspetsialistiga tiiu.kadak@tallinnlv.ee või 614 7496.

NB! Taotluste esitamise tähtaeg koos nõutud lisadokumentidega on hiljemalt 31. märts 2022 kell 23.59.

Toetuste andmist reguleerib Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise kord.
Toetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskonna tegevustoetusena.

Taotlemise tingimused

 • Toetust saavad taotleda noorteühingud, kellel on vähemalt 60 füüsilisest isikust liiget.
 • Vähemalt 2/3 liikmetest peavad olema füüsilisest isikust noored vanuses 7–26 eluaastat.
 • Noorteühenduse põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine ja arendamine Tallinna haldusterritooriumil.

Toetust eraldatakse noorteühingu majandamiskulude katteks (ühingu kasutuses oleva äriruumi üüri- või rendikulu ning selle kasutamisega seotud vee-, elektri- ja küttekulude hüvitamiseks).

Noorteühingu toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus (hiljem ka lõpparuanne) Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu TEGEVUSTOETUSENA valides noorsootöö ja selle alt noorteühingu majandamiskulud.


Tallinna Haridusameti logo leiate Tallinna stiiliraamatust. Tutvuge ka logo kasutusreeglitega.

 

 

 • Millest alustada

   

  Tutvu Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise korraga.

  Koos taotlusega peab esitama ka taotlusvormil nõutud lisadokumendid. Lisadokumendid esitatakse iseteeninduskeskkonnas.

  Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid:

  • noorteühingu profiili kirjeldus (lisa 1);
  • taotleja liikmete vormikohane nimekiri ja liikmete andmed (lisa 2);
  • dokumendi koopia, mis tõendab taotleja omandi- või kasutusõigust taotluses nimetatud äriruumi suhtes;
  • taotleja käimasoleva aasta tegevuskava, milles nimetatakse aasta eesmärgid, tegevused, oodatavad tulemused ning tegevuse ajakava;
  • taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

   

  Noorteühingu lõpparuanne esitatakse iseteeninduskeskonnas koos nõutud lisadokumentidega, milleks on arvete ja maksekorralduste koopiad kuluaruandes kululiikide kaupa.

  Isikutuvastus

  Isikutuvastus toimub ID kaardi või mobiil-ID-ga.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Haridusamet

 • Osutajad   Osutamiskohad