Tallinna noorte tugiprogramm „Hoog sisse“

Haridus- ja NoorteametEL Sotsiaalfond

Vene keeles.

Noorteprogrammi eesmärk on luua kolme aasta jooksul (2019–2021) usalduslik kontakt Tallinna linnas 2893 mitteõppiva- või töötava noorega, pakkudes neile selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad noorte naasmist õpingutesse või tööle.

Programmi põhitegevusteks on mitteõppiva või –töötava noorte leidmine, kontakti loomine ja hoidmine, individuaalse toe pakkumine, motiveerimine ja aktiivsetesse tegevustesse kaasamine, mis toetaksid noore õpingute jätkamist või astumist tööellu.

Sihtrühm
Programmi sihtrühmaks on 15–26-aastased noored.

Tallinnas on 15. märtsi 2021 seisuga pea 4400 mitteõppivat ja -töötavat 15–26 aastast noort, mis on ca 8,8 % sihtrühma noorte  koguarvust.  Kõige rohkem on sihtrühma noori Lasnamäel (1190), järgnevad Mustamäe ja Kesklinn (vastavalt 596 ja 648 noort).* 

*Andmed pärinevad sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist STAR, millega Tallinna linn 1. märtsist 2019 liitus ja mis on üheks võimaluseks noortega kontakti saamisel.

Programmi kestus
03.2019–31.08.2022

Tegevuspõhimõtted
Noorteprogramm „Hoog sisse“ on osa Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärk on mitteõppivate või -töötavate noorte kooli või tööellu naasmise soodustamine. 

Programmi raames asusid Tallinna Haridusametis tööle kuus noorsootöö spetsialisti, kelle ülesandeks on otsida kontakti noortega, kes ei tööta ega õpi.

Spetsialistide tööks on pakkuda noortele aktiivset tuge kuni kuus kuud, et noor leiaks endale sobiva õppevormi ja õppeasutuse, kus haridusteed jätkata, või kvaliteetse tööpakkumise.

Kui noor on asunud õppima või tööle, hoiavad spetsialistid noorega kontakti veel kuni kuus kuud, et olla kindlad, et noor ei kaotaks motivatsiooni jätkata valitud teel. Aastase perioodi jooksul hoitakse noorega ühendust või kohtutakse vähemalt kord kuus.

Konsultatsioonile registreerumiseks võtke ühendust meiliaadressil: hoogsisse@tallinnlv.ee. Teenus on noortele tasuta.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. 


Lisainfo:
Kristjan Kruus
Tallinna Haridusamet
Projektijuht
E-post: kristjan.kruus@tallinnlv.ee 
5556 7786

Pirita linnaosa ja Kesklinn
Jana Ehasoo

Jana.ehasoo@tallinnlv.ee
5303 9040

Nõmme ja Kristiine linnaosad
Kairi Ansmann

Kairi.ansmann@tallinnlv.ee
525 9078

Lasnamäe linnaosa
Aleksei Tervinsky

Aleksei.tervinsky@tallinnlv.ee
5330 6436

Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosad
Katrin Koolmeister

Katrin.koolmeister@tallinnlv.ee
5382 0858

Mustamäe ja Haabersti linnaosad
Kristel Lina
5332 0880
kristel.lina@tallinnlv.ee 

 

Viimati muudetud: 02.12.2021