Tallinna Spordi– ja Noorsooamet kutsub osalema koolitussarjas

  • Illustratiivne foto. Allikas www.pexels.com

Kui tunned, et soovid osaleda praktilistel koolitustel, mis toetavad Sinu enesearengut kui ka tööoskuste arendamist, siis pane end kirja!

Kõik koolitused toimuvad Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonnas, Suur-Ameerika 35.

Koolitustel osalemine on tasuta ja toimub eelregistreerimise alusel. Koolituse töökeeleks on vene keel. Täpne koolituskava edastatakse seitse päeva enne koolituse toimumist eelregistreerinud kontaktidele.

Koolitussarja "Arengulaborid" eesmärgiks on läbi praktiliste koolituste arendada 14–19-aastaste Tallinnas elavate vene keelt kõnelevate noorte 21. sajandi töömaailmas vajaminevaid oskusi ja toetada noorte konkurentsivõimet tööturule sisenemisel ja seal püsimisel.


Info vene keeles.

Lisainfo eesti keeles:

Triin Bõstrov
Tallinna Spordi – ja Noorsooamet
Noorsootöö osakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse vanemspetsialist
Tel: 642 0593
Triin.Bostrov@tallinnlv.ee 

Lisainfo vene keeles:

Jelena  Škenjovа
Tallinna Spordi-ja Noorsooamet
Noorsootöö osakonna infospetsialist
Tel: 642 0592
Jelena.Skenjova@tallinnlv.ee


Toimunud üritused:

Arengulaborid 20172018:

4. aprill 2018 kell 15.0017.00 

"Edukas kandideerimine" 

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas edukalt tööturule siseneda ja koostada edukad kandideerimisdokumendid – CV, motivatsioonikiri ja kaaskiri.

Koolituse viib läbi Alla Utgof, Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest.


15. märts 2018 kell 15.0017.00 

 "Samm lähemale teadlikumale karjäärivalikule" 

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas teadvustada karjäärivõimalusi, sh kuidas luua iseenda bränd.  

Koolituse viis läbi Tanja Dibou ja Alla Utgof, Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest.


7. veebruar 2018 kell 15.0018.00 
"Kohanemisvõime ja julgus eksida" 

Käesoleva koolituse eesmärgiks on vanuses 14–19-aastastele õpetada, kuidas oleks võimalik soodustada protsessi efektiivsemalt emotsioonidega tegelemiseks ja praktiseerida paindlikkust kui ka struktuuri.

Koolituse viis Snezana Stoljarova, spordipsühholoog.


25. jaanuar 2018 kell 1518
"Loovus ja innovatsioon"

Koolituse eesmärgiks on õpetada kompetentside arendamist ehk seda, kuidas saab pakkuda võimalusi loomaks innovatsiooni ja uusi ideid, sh võimaldada autonoomsust otsuste tegemisel.

Koolituse viis läbi Denis Jershov, MTÜ Estonian UNESCO Youth Association juhatuse liige.

Kava
Kell 15.00 Tutvumine: kes meie oleme, kust meie tuleme. Töötoa sissejuhatus.
Kell 15.15 Miks loovus ja innovatiivsus on olulised. Loovuse füsioloogiast. Näiteid elust.
Kell 15.45 Lihtsad tööriistad loovuse toetamiseks ja lahenduste leidmiseks: SCAMPER, inversioon, PMI, bissotsiatsioon, randomiseerimine. Praktiline töö.
Kell 17.00 Näiteid oma tööst. Kus veel saab rakendada loovust. Loovkirjutamine ja protsessi visuaalne juhtimine.
Kell 17.15 Küsimused, vastused, soovitused, kokkuleped järgmiseks kokkusaamiseks.


6. detsember 2017 kell 1517

"Töömaailma võimalused 21. sajandil" 

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas edukalt märgata karjäärivõimalusi ja neid endale teadvustada. Kuidas ka nt vabatahtlik töö, heategevus, töövarjutamine või töö välismaal karjäärioskuste edendamisel kasuks tulevad. 

Praktiline ülesanne "Praktiline töövarjutamise protsess".

Koolituse viis läbi Tanja Dibou ja Alla Utgof, Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest.


22. november 2017 kell 15.3018 "Koostöö ja läbirääkimised"

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas soodustada lugupidamist ja tolerantsust indiviidide suhtes ja teha edukat koostööd multikuulturses ühiskonnas.

Koolituse viivad läbi Tallinna mobiilsed noorsootöötajad Aleksei Jefimov ja Alexander Arabkin.

Programm:

15.30–15.40 – Sissejuhatus (MONO, koolitussari „Arengulaborid“ eesmärk, mitteformaalne õpe + koolitusekava, koolituse sisu, rollid koolitusel, reeglid jms)
15.40–15.45 – Energizer
15.45–16.30 – Koostöö ja läbirääkimiste praktiline töötuba I
16.30–16.45 – Paus
16.45–17.15
– Koostöö ja läbirääkimiste praktiline töötuba II
17.15–17.45 – Kokkuvõte ja tagasiside 


19. oktoober 2017 kell 1518
"Komplektsete probleemide lahendamine ja kriitiline mõtlemine" 

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas läheneda komplektsetele ja mitmekülgsetele väljakutsetele. Koolitusel õpitakse ka, kuidas lahenduste loomisel mõelda kriitiliselt ja kaaluda eri võimalusi. Selleks teeme läbi mitmeid praktilisi harjutusi. 

Koolituse viivad läbi Tallinna mobiilsed noorsootöötajad Aleksei Jefimov ja Alexander Arabkin.

Programm:

15.0015.30
 – Sissejuhatus (MONO, koolitussari „Arengulaborid“ eesmärk, mitteformaalne õpe + koolitusekava, koolituse sisu, rollid koolitusel, reeglid jms)
15.3015.35 – Energizer
15.3516.30 – Konfliktide/probleemide lahendamise praktiline töötuba I
16.3016.45 – Paus
16.4517.15 – Konfliktide/probleemide lahendamise praktiline töötuba II
17.1517.45 – Kokkuvõte ja tagasiside 


30. september 2017 kell 1215
 "Juhtimisoskus ja otsuste tegemine"

Koolituse eesmärgiks on õpetada juhtimisoskuseid ja otsuste tegemise kunsti kui 21. sajandi töömaailma olulisemaid oskusi. Koolitusel õpime juhtimisega ja otsuste tegemisega kaasnevaid põhipostulaate, läbides praktilisi harjutusi. 

Koolituse viib läbi Anna Konovalova, Kurtna noortekeskuse juhataja.

Programm:

12.00– 12.10 Tutvustamine
12.1012.20 Ajurünnak
12.20– 13.25 Mis on juhtimisoskused ja kellel seda on vaja?
- enesejuhtimine;
- ajajuhtimine;
- meeskonna juhtimine;
- praktilised ülesanded.
13.25–13.40 Paus
13.40–14.20 Otsuste tegemine – mis, milleks ja kuidas?
14.20– 14.50 SWOT – analüüs otsuste tegemiseks (praktiline ülesanne)
14.50–15.00 Küsimused ja tagasiside

 

Viimati muudetud: 25.05.2018