Tutvustus

Tallinna linna noortevolikogu

 

1.1 Visioon*

Tallinna linna noortevolikogu visioon (millised me tahame olla): Tallinna linna noortevolikogu on Eesti aktiivseim osaluskogu, mis annab arenguvõimalusi kõikidele oma liikmetele ja mille kaudu Tallinna noored saavad efektiivselt oma häält linnavõimudele kuuldavaks teha.

1.2 Missioon*

Tallinna linna noortevolikogu missioon (milleni me tahame jõuda): Tallinna noored on kaasatud kõigil tasanditel otsustusprotsessidesse, nende arvamusega arvestatakse ning neile on loodud võimalikult palju võimalusi eneseteostuseks ja oma arvamuse avaldamiseks.

1.3 Üldised eesmärgid*

Tallinna linna noortevolikogu üldised eesmärgid:

  • Esindada ja kaitsta Tallinna noorte huve;

  • Luua tõhusad partnerlussuhted Tallinna linna juhtimisorganitega;

  • Edendada noorte seas kodanikuharidust ja toetada nende omaalgatust.

*Tegemist on väljavõttega Tallinna linna noortevolikogu Tegevuskavast 2013

 

Tallinna linna noortevolikogu on nõuandva õigusega osaluskogu, mis moodustatud Tallinna Linnavolikogu juurde.

Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Noortevolikogul on 21 liiget, kes on valitud kolmest huvirühmast: õpilaste ja üliõpilaste hulgast ja noorteühendustest. Igal huvirühmal on seitse esindajat.

Tallinna linna noortevolikogu asutati 05.05.2011

tlnv.jpg

Üleval: Tallinna linna noortevolikogu II koosseis koos Tallinna Linnavolikogu esimehe Toomas Vitsutiga

 

Meie meedias ja mujal

 

26.05.2014 Postimees, vaheleht Noorte Tegija. Lk 8.

12.05.2014 Tallinna TV intervjuu Tallinna noorte visioonikonverentsil. Alates 23. minutist.

10.05.2014 Õhtuleht, Linnahalli koristustalgud

17.03.2014 Tallinna TV, Tallinna linnavolikogu simulatsioon

09.12.2013 Tallinna Postimees, ühistranspordi hilisemad väljumised

06.12.2014 Spordihallides tõuseb soodustust saavate noorte arv

12.02.2013 Artikkel Tallinna Postimehes. Tallinna noortevolikogu: linn vajab Street Workout parki

03.12.2012 Pealinn. Algas konkurss «Tallinna noorte õiguste edendaja»

14.11.2012 Toomas Vitsut julgustas noorvolinikke

05.11.2012 Maris Sild Postimehes. Tallinna noortenädal toob kokku noored üle terve linna

29.10.2012 Neljas.ee Tallinna linna noortevolikogu uus koosseis valitud

08.10.2012 Intervjuu Pealinnas noortevolikogu esimehega

07.05.2012 Tallinna Postimees. Tallinna noortevolikogu soovitab linnahalli tänavakunstiga katta

06.04.2012 Esmakordselt kinnitati Tallinna noorte esindaja linnavolikogu komisjoni

27.03.2012 Tallinna noortevolikogu nõuab erahuvikoolide pearaha taastamist

23-03-2012 Stolitsa. Молодежный совет Таллинна – что это?

27.01.2012 Maaleht. Noortevolikogud tõrjuvad eelarvamusi

24.01.2012 Tallinna noortevolikogu: Kutsume Tallinna noori homme Toompeale meelt avaldama

15.12.2011 Tallinna linna noortevolikogu tegi pöördumise abilinnapea Taavi Aasale

30.11.2011 Tallinna noortevolikogu esimeheks valiti Vladimir Svet

28.10.2011 Tallinna Postimees. Noorpoliitikud madistavad Tallinna noortevolikogu pärast

27.10.2011 Tallinna Postimees. Noorsotsid mõistavad Tallinna noortevolikogu politiseerimise hukka

19.09.2011 Tallinna Posimees. Kuulutati välja Tallinna noortevolikogu valimised

02.03.2009 Tallinna Postimees. Noored loovad oma linnavolikogu

 

 

Viimati muudetud: 17.01.2018