Osale

Tule osale noortevolikogus!

Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14-26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.

Iga aastal valitakse noortevolikogusse 21 liiget kolmest huvirühmast: õpilased, üliõpilased ja noorteühendused. Igast huvirühmast valitakse seitse esindajat ning huvirühma valimisi korraldab vastav esindusorganisatsioon: õpilased -Tallinna Õpilasesindus, üliõpilased - Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ja noorteühendused - Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Kandideerimiseks noortevolikogusse tuleb täita avaldus, mis sisaldab ülevaadet senise tegevuse kohta noortevaldkonnas ja omapoolset nägemust tööst noortevolikogus. Järgmisesse noortevolikogu koosseisu 2014/2015 kandideerimine avatakse 2014 septembri lõpus.

Valiku kandidaatide osas teevad Tallinnas tegutsevad õpilas-, üliõpilaskondade ja noorteühenduste volitatud esindajad oktoobris toimuvatel valimiskoosolekutel.

Tallinna linna noortevolikogu on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Ei jaksa valimisteni oodata?

Võta meiega ühendust (vt. kontakt) ning leiame üheskoos võimaluse Sinul oma ideed välja öelda, küsimustele vastused leida ning ka reaalsete asjade tegemises osaleda!

Hoia ka silm peal meie kalendril (vt. kalender) - ootame Sind rõõmuga meie istungitele, koosolekutele ja üritustele.

Viimati muudetud: 20.09.2017