Ajalugu ja traditsioonid

Ajalugu

Lasteaed alustas tööd 1975. aastal Tallinna 2. Lastepäevakodu nime all. Lasteaed on projekteeritud tüüpprojekti alusel 12 rühmale.

Alates 1991. a. 27. oktoobrist kandis asutus nimetust Tallinna Nurmenuku Lastepäevakodu.

Alates 1999. a. 18. oktoobrist on lasteasutuse ametlik nimetus Tallinna Nurmenuku Lasteaed.

Lasteaed omab 31.05.2004. aastast koolitusluba nr. 3271HTM.

 Lasteaia eripäraks on:

•   muusikalavastuste õppimine kõikides rühmades ning lavastuste esitamine lastevanematele, lasteaia lastele ning partnerlasteaedadele;

•   lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku: toetame tervislike eluviiside ja harjumuste kujunemist nii laste, perede kui ka töötajate hulgas;

•   lasteaias töötavad tasandusrühmad, kus kõneliste erivajadustega lapsed saavad kõneravi;

•   alates 2013 a. on Saialille (6-7a) ja Võilille (5-6a) rühm liitunud projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed" .

 

 

 

 Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 15.06.2020