Arengukava

Tallinna Nurmenuku Lasteaia arengukava on dokument, milles on määratud kindlaks lasteaia arendamise valdkonnad ja põhisuunad kuueks aastaks, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.

Arengukava koostamisel on lähtutud Tallinna haridussüsteemi arengusuundadest, sisehindamistulemustest ning asutuse hetkeolukorrast.

Lasteaia arengukava kehtivusaeg algas 01.01.2016. aastal ning lõpeb 31.12.2021. aastal.

 

Tallinna Nurmenuku Lasteaia arengukava 2016- 2021

  

 

 

 

 

 

 

 Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

Viimati muudetud: 15.06.2020