AvalehtNurmenuku lasteaedLasteaiastAvalik teave › Isikuandmete...

Isikuandmete töötlemine


 

1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

    1.1 Töölepinguseadus

    1.2 Eesti Vabariigi haridusseadus

    1.3 Koolieelse lasteasutuse seadus

    1.4 Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 109, 27.12.2006 

    1.5 Töötajate ja õpilaste andmekogude kasutamise kord ja põhimäärus

    1.6 Isikuandmete kaitse seadus

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk

    2.1 Personali värbamine 

    2.2 Laste nimekirja võtmine 

    2.3 Laste kooliks ettevalmistamine 

    2.4 Laste kõne uurimine

    2.5 Kvalifitseeritud alushariduse tagamine

 3. Töödeldavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed

    3.1 Personali isikut tuvastavad andmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, haridus, pangakonto 

    3.2 Personali tervislikku seisundit kajastavad andmed - tervisekontrolli tõend 

    3.3 Lapse isikut tuvastavad andmed – ees- ja perenimi, isikukood, elukoht 

    3.4 Lapse tervislikku seisundit kajastavad andmed – erivajadusi, puuet kirjeldavad andmed 

    3.5 Lapse arengut kajastavad andmed – arengu hindamise tulemused, arenguvestluste kokkuvõtted 

    3.6 Lapsevanemat või seaduslikku esindajat tuvastavad andmed – ees- ja perenimi, isikukood, kontaktandmed

 4. Isikute rühmad, kelle andmeid töödeldakse

    4.1 Personal 

    4.2 Lapsed 

    4.3 Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad 

5. Isikuandmete allikad

    5.1 Isikuttõendavad dokumendid 

    5.2 Lapsevanema avaldused 

    5.3 Personali avaldused 

    5.4 Andmesubjekti ütlused 

    5.5 Perearsti poolt väljastatud tervisetõendid 

    5.6 Haridust tõendavad dokumendid 

    5.7 Tallinna Haridusameti andmekogu 

    5.8 Rahvastikuregister

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

Viimati muudetud: 15.05.2016
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II