Koosseisud

Tallinna Nurmenuku koosseisunimestik on kinnitatud direktori 31.08.2018. a käskkirjaga nr 1-4/8

Tallinna Nurmenuku Lasteaia koosseisunimestik 

Nr Ametikoht Ametikoha suurus
1 Direktor 1,0
2 Õppealajuhataja 1,0
3 Direktori asetäitja majandusalal         1,0
4 Sekretär-asjaajaja 1,0
5 Muusikaõpetaja 1,5
6 Liikumisõpetaja 1,0
7 Õpetaja 22,0
8 Logopeed 3
9 Õpetaja abi 11
11 Õmbleja 0,75
13 Koristaja 0,75
14 Majahoidja 1,0

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 02.11.2018