Koosseisud

Tallinna Nurmenuku koosseisunimestik on kinnitatud direktori 23.07.2020. a käskkirjaga nr 1-2/11

Tallinna Nurmenuku Lasteaia koosseisunimestik 

alates 01.08.2020

Nr Ametikoht Ametikoha suurus
1 Direktor 1
2 Õppealajuhataja 1
3 Direktori asetäitja majandusalal         1
4 Sekretär-asjaajaja 0,75
5 Muusikaõpetaja 1,38
6 Liikumisõpetaja 1
7 Õpetaja 20,0
8 Logopeed 3
9 Õpetaja abi 10
10 Koristaja 1
11 Majahoidja 1

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 22.07.2020