AvalehtNurmenuku lasteaedLasteaiastDOKUMENDID › Koosseisunimestik

Koosseisud


Tallinna Nurmenuku koosseisunimestik on kinnitatud direktori 28.08.2017. a käskkirjaga nr 1-4/10

Tallinna Nurmenuku Lasteaia koosseisunimestik 

Nr Ametikoht Ametikoha suurus
1 Direktor 1,0
2 Õppealajuhataja 1,0
3 Direktori asetäitja majandusalal         1,0
4 Sekretär-asjaajaja 1,0
5 Muusikaõpetaja 1,5
6 Liikumisõpetaja 1,0
7 Õpetaja 23,0
8 Logopeed 3
9 Õpetaja abi 12
11 Õmbleja 0,75
13 Koristaja 0,75
14 Majahoidja 1,0

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 29.09.2017
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II