AvalehtNurmenuku lasteaed › Vastuvõtt

LASTEAEDA VASTUVÕTMINE


Lasteaiakoha taotlemine 

Lasteaeda võetakse vastu 1,5-7aastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn. Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lasteaiakoha  taotlemine  Tallinna    munitsipaallasteaias :

Lasteaiakoha taotlemiseks saab  lapse sünnitunnistuse alusel täita Tallinna Haridusameti kodulehel asuva   vastuvõtu    taotluse (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe    Reader), kuhu on märgitud:  

  • kuni kolm lasteasutuse valikut;    
  • koha soovimise aeg.    

 1. Lasteaiakohta saab taotleda   riigiportaali eesti.ee  kaudu,    sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

2. Lasteaiakoha taotlemiseks võib esitada koha peal (pabertaotluse) direktori vastuvõtuajal (esmaspäeviti 16.00-18.00  ja neljapäeviti 9.00-11.00), või saata digiallkirjastatud taotluse e-postiga     lasteaia meiliaadressile: nurmenuku@la.tln.edu.ee.

  •  Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva    jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest    väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue    valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist kõikidesse valitud lasteaedadesse.  

 

3. Lasteaiakoha taotlemine tasandus- ja sobitusrühma

  • Informatsiooni lapse tasandus- ja sobitusrühma panemise kohta ning  järjekorda lisamise kohta, anname direktori vastuvõtuajal  esmaspäeval 16.00- 18.00 ja neljapäeval 9.00- 11.00 telefoni teel- 6749606 või lasteaias Õismäe tee 26.
  • Tasandusrühma või sobitusrühma panemiseks esitab lapsevanem samuti taotluse  ning nõustamiskomisjoni otsuse lasteaia direktorile vastuvõtuajal: esmaspäeviti 16.00-18.00 või neljapäeviti  9.00-11.00.
  •  Tallinna lapsevanematel tuleb erivajadustega laste nõustamisküsimustes (tasandus-ja sobitusrühma suunamisotsuse saamiseks) pöörduda Põhja-Eesti Rajaleidja keskusesse.

4. Informatsiooni lapse asukoha kohta järjekorras anname direktori vastuvõtuaegadel lasteaias - Õismäe tee 26 ning telefoni teel numbril 6749606, esmaspäeviti 16.00-18.00 ja neljapäeviti 9.00- 11.00.

 

Õigusaktid ja lisainfo

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 04.11.2018
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II