AvalehtNurmenuku lasteaedLasteaiastTeenused › Lasteaia tasu

LASTEAIA TASU


 

Arvete tasumine

  • Parim viis on tasuda arveid otsekorraldusega.
  • Lasteaia poolt esitatud arved palume tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldusarvele.
  • Kasutage alati esitatud arvel olevat viitenumbrit, nii laekub arve õigele lasteaiale.
  • Tasuge arveid täpselt st. makse vaid see summa, mis on arvele märgitud, nii ei teki võlgnevusi ja ettemakseid. Võlgade ja ettemaksetga tegelemist reguleerib Tallinna Nurmenuku Lasteaia "Võlgade sissenõudmise kord".
  • Probleemide puhul pöörduge arvete koostaja raamatupidaja (kontaktandmed leiate teile esitatud arvelt) või lasteaia direktori poole.

 

Lasteaiamaks koosneb:

  1. Toitlustustasust  ja
  2. Vanema poolt kaetavast osast (kohatasust)

 

1. Toitlustustasu

Alates 01.08.2016.  pakub toitlustusteenust firma Tüdrukud OÜ. Sööki valmistatakse lasteaia köögis.

Sõimerühma lastele maksab toidupäev 1,79   €

Aiarühmade ning liitrühmade lastele maksab toidupäev  2,04  €

 

2. Vanema poolt kaetav osa (kohatasu)

Alates 1. jaanuarist 2018 a on vanemate poolt kaetava osa (nn kohatasu)  määra suuruseks   61,00   eurot ühe lapse kohta kuus (Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 21.12.2017 a käskkiri nr  1.-2/674).

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk    kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu    22.12.2015 määrus nr 27   Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

 

  • Vanemate poolt kaetavat osa (kohatasu) peab lapsevanem tasuma igakuiselt, sõltumata sellest, kas laps käis lasteaias või mitte! Kohatasu ei pea lapsevanem maksma vaid siis, kui lasteaed on suletud üle kolme päeva (suvine sulgemise periood).
  • Lapsed kes kasutavad suveperioodil kohta asenduslasteaias, tasuvad  kohatasu asenduslasteaiale, asenduslasteaia poolt esitatud arvete alusel.

 

  •  Toitlustustasu ja kohatasu soodustustustega  tutvuge palun lasteaia kodulehel  SOODUSTUSTE rubriigis.

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 09.01.2018
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II