LASTEAIA TASU

Arvete tasumine

  • Parim viis on tasuda arveid otsekorraldusega.
  • Lasteaia poolt esitatud arved palume tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei arveldusarvele.
  • Kasutage alati esitatud arvel olevat viitenumbrit, nii laekub arve õigele lasteaiale.
  • Tasuge arveid täpselt st. makske vaid see summa, mis on arvele märgitud, nii ei teki võlgnevusi ja ettemakseid.
  • Probleemide puhul pöörduge arvete koostaja raamatupidaja (kontaktandmed leiate teile esitatud arvelt) või lasteaia direktori poole.

 

Lasteaiamaks koosneb:

  1. Toitlustustasust  ja
  2. Vanema poolt kaetavast osast (kohatasust)

 1. Toitlustustasu

Alates 01.08.2018.  pakub toitlustusteenust firma "Baltic Restaurants Estonia AS". Sööki valmistatakse lasteaia köögis.

Tallinna Nurmenuku lasteaia toidupäeva maksumused on alates 01.08.2020.a  järgnevad:  sõimerühmaealised lapsed  (1,5-3 aastased) 1,95 eurot päev, noorema rühma lapsed (3-5 astastased)- 2,03 eurot päev;  keskmise rühma lapsed (5-6 aastased)-  2,17 eurot päev ja  vanema rühma lapsed (6-7 aastased)- 2,25 eurot päev.

Alus: Direktori 20.07.2020 käskkiri nr 1-2/10

 2. Vanema poolt kaetav osa (kohatasu)

Alates 1. jaanuarist 2020.a  on vanemate poolt kaetava osa (nn kohatasu)  määra suuruseks   71,25   eurot ühe lapse kohta kuus

 Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk    kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu    10.12.2015 määrus nr 27   Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

  •  Vanemate poolt kaetavat osa (kohatasu) peab lapsevanem tasuma igakuiselt, sõltumata sellest, kas laps käis lasteaias või mitte! Kohatasu ei pea lapsevanem maksma vaid siis, kui lasteaed on suletud üle kolme päeva (nt suvine sulgemise periood).
  • Lapsed kes kasutavad suveperioodil kohta asenduslasteaias, tasuvad  kohatasu asenduslasteaiale, asenduslasteaia poolt esitatud arvete alusel. 
  •  Toitlustustasu ja kohatasu soodustustustega  tutvuge palun lasteaia kodulehel  SOODUSTUSTE rubriigis.

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 05.10.2020