Logopeediline töö lasteaias

Meie lasteaias töötavad logopeedid Järvi-Kristiina Tänava ja Liivi Parma.

Logopeedide kontaktid on: jarvi-kristiina.tanava@nurme.edu.ee ja liivi.parma@nurme.edu.ee

Konsultatsioonid lastevanematele toimuvad eelneva kokkuleppe alusel kolmapäeviti kell: 15.00-18.00.

Logopeedid pakuvad kõneravi tasandus- ning aiarühmade lastele. Lasteaiarühmade lapsed, kelle kõneravi vajadus on logopeedi poolt välja selgitatud, saavad logopeedilist teenindust üldjuhul üks kord nädalas.

LOGOPEEDIDE POOLT AVALDATUD  ARTIKLID:

 

LAPSE KÕNE ARENG- teave Logopeedide ühingu kodulehelt

 

TUTVU VEEL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 03.03.2021