Põhimäärus

Põhimäärus

Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadest ning Tallinna Nurmenuku Lasteaia põhimäärusest. 

 

  

 

 Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 02.11.2018