Riiklik järelvalve

  • Järelvalve

    1)  Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.

    Riiklikku ja haldusjärelevalvet teostatakse koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes.

    Täpsem teave  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel rubriigis "Järelvalve"

  • Haridus- ja Teadusministeeriumi kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088; eposti aadress: hm@hm.ee; telefon: 735 0222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

 

Viimati muudetud: 15.06.2020