TERVISEDENDUS

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

 Tervist edendava lasteaia tegevuse põhimõtetega saate tutvuda Tervise Arengu Instituudi (TAI) kodulehel.

 

Tallinna Nurmenuku Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 15.12.2008. aastast.

2011. aastal omistati lasteaiale Tallinna Haridusameti poolt tiitel "Parim Tallinna Tervist edendav lasteaed" (III koht).

2016. aastal saavutas  Nurmenuku lasteaia tervisemeeskond III koha konkursil "Parim tervisemeeskond"

2018 a. märgiti Nurmenuku lasteaias toimuv liikluskasvatusalane töö ära Maanteeameti konkursil Parima sündmuse kategoorias. (Liiklusnädal  "Liikudes liiklemine selgeks")

2019. aastal märgiti Nurmenuku lasteaia tervisedendusalane töö ("Kui liigub õps ja liigub laps, siis liigub rõõmuga ka laps") ära Tallinna Haridusameti Tervise Tegu konkursil kuue parima hulgas. Saime ka tunnustuspreemia 300€.

 Meie lasteaed on tervisealast tööd alati tähtsaks pidanud, kuid võrgustikutöö on aidanud meil tervisedendusse teadlikumalt suhtuda ja tegevust tulemuslikumalt kavandada. Meie põhiväärtuste seas on kindlalt ka tervis ja turvalisus. Lasteaia tervisedenduse arendusgrupp tegeleb järjepidevalt tervisedendamise ja tervisekasvatusega.

2019/2020 õppeaastal kuuluvad tervisedenduse arendusgrupi koosseisu:

 • Tiina-Marju Jaksen  õppealajuhataja (tervisegrupi juht)
 • Killut Vallandi            Pääsusilma rühma (6.-7 a lapsed) õpetaja
 • Silvi Malla                 Meelespea rühma  (2-7. a lapsed) õpetaja
 • Meelika Jürnas         Ülase rühma (1,5-3. a lapsed) õpetaja
 • Rita Sapp                 Direktori asetäitja majandusalal
 • Piia Kesanurm          Liikumisõpetaja
 • Eha Kanarbik           Võilille rühma (2-4a. lapsed) õpetaj
 • Pille Kapp                 Pääsusilma rühma (6-7a. lapsed) õpetaja

 

Nurmenuku lasteaia tervisedenduse arendusgrupi ülesandeks on:

 • Lasteaia tervist edendava töö kavandamine, analüüsimine ja hindamine nii pikemas kui ka  lühemas perspektiivis (arengukava, terviseedenduse tegevuskava, õppeaasta tegevuskava).
 • Lastevanemate kaasamine lasteaia tervisedendusse.
 • Tervist edendavate ürituste kavandamine, ettevalmistamine ja läbiviimine lastele ja personalile.
 • Järjepidev laste, lapsevanemate ja kolleegide innustamine tervislike eluviiside järgimiseks.
 • Isiklik eeskuju tervislike eluviiside propageerimisel.
 • Ettepanekute tegemine juhtkonnale ja hoolekogule terviseedenduse valdkonnas.

 

Kuidas meie lastega  ja töötajatega püüame olla terved:

 • Nurmenuku lasteaia kõikides rühmades toimub 2 liikumistegevust nädalas- neist 1 alati õues.
 • Meil on ilus õueala ja me käime iga päev õues.
 • Õpime õues.
 • Osaleme aktiivselt Haabersti lasteaedade võistlustel ja matkadel ning igal aastaajal käime me matkamas.
 • Me korraldame mitmeid traditsioonilisi tervise ja spordiüritusi- ja ikka koos vanematega.
 • Meie õpetajad tutvustavad lastele oma liiikumisharrastusi ning viivad läbi neid tutvustavaid treeninguid. 
 • Iga päev on menüüs terviseamps: värske puu-, köögi-, või juurvili!
 • Joome terviseteed.
 • Joome koolipiima.
 • Lasteaia töötajad hoolivad oma tervisest- teeme sporti eraldi ja üheskoos: osaleme Tradehousi tervisekõnnil, Tallink Maijooksul, käime matkamas jne.

  

ME TEGUTSEME NII, ET OLLA JA JÄÄDA TERVEKS!

 

Tervisedendusest saab lugeda lisaks: 

 

 

  

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6573937; e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

Viimati muudetud: 15.06.2020