Terviseedenduse tegevuskava 2016-2017 õppeaastal   
   

Terviseedendus lasteaias 2017-2018 õppeaastal.

Lasteaed koostab igaks õppeaastaks tervisedenduse tegevuskava, mis on kooskõlas lasteaia arengukavaga.

Eesmärgid 2018-2020:

  1. Laste terviseteadlikkus isiklikus hügieenis, tervislikus toitumises, liikumises ja liiklusohutuses püsib heal tasemel. Tõusnud on laste oskused tulla toime jalakäijana ja jalgratturina erinevates liiklussituatsioonides.
  2. Lasteaia töötajad annavad positiivset eeskuju aktiivse eluviisi tutvustamisel ja õpetamisel laste igapäevaelus(sportlike eluviiside tutvustamine).
  3. Lapsevanemate kaasamine ja nende rolli tähtsustamine lapse terviseteadlikkuse tõstmisel läbi erinevate terviseedenduse tegevuste.

 

 

PRIORITEETSED TEGEVUSED TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
2017/2018 ÕPPEAASTAL

 

TOIMUMISE

 AEG

Õuesõppe tegevuste läbiviimine vähemalt 2 korda nädalas, õuetegevuse kavandamine nädala tegevuskavas.

õa. jooksul

Õuetegevuste mitmeksistamiseks kasutada õuesõppekastide sisu ja õuesõppeklassi.

õa. jooksul

Laste arengu hindamine 2 korda õppeaastas.

okt,aprill

Tervisega seotud teemanädalad :

Puu- ja köögiviljanädal

18.09-29.09.2017

Leivanädal. Sügislaat 18.10.2017

03.10-10.10.2017

Tuleohtuse nädal- "Tuli, meie sõber ja vaenlane."

30.10-03.11.2017

Lasteaia 43. sünnipäevanädal

16.-20.01.2017

Talispordinädal "Naudime talve sajaga"

08.01- 12.01.2018

Sõbranädal ja selle raames (11.02.2018 on 112- päev).

12.02- 16.02.2018

Eesti nädal.

19.-23.02.2018

Liiklusnädal, ülelasteaialised  liikluspäevad nooremale ja vanemale vanusegrupile.

aprill

Südamenädal- tervisenädal.

aprill

Õuesõppenädal

mai

Kooliküpsuse hindamine

Õppealajuhataja T. Kroghi testi läbiviimine; rühmaõpetajad analüüs ja arenguvestlusel analüüs lapsevanemaga.

 

 

veebruar

Teatrietendused 4-5 korda õppeaastas.

õa. jooksul

6-7a. laste rahulolu uuringu läbiviimine, s.h. kooliküpsuse ja väärtushinnangute väljaselgitamine.

aprill. mai

Vähemalt 1 sportlik ühisüritus koos lapsevanematega.

sept- mai

Taimetee  laste menüüs 1 kord nädalas.

õa. jooksul

3-7a. lastel võimalus iga kuu esimesel neljapäeval lasteaia toorainetest lõunaks ise salat valmistada.

õa. jooksul

Haabersti lasteaedade vaheline Õunajooks.

oktoober

Matk loodusrajale (matkarajale)  või rabasse  3-7a. lastega.

oktoober

Matkadele tervislike suupistete kaasavõtmine.

õa. jooksul

Uisutamisprojektis osalemine  6-7a. lastega.

oktoober

Mini SOS (6-7a. Lastele, Haabersti lasteaedade ühisüritus).

 26.09.2017

Orienteerumismäng (Haabersti lasteaedade ühisüritus).

22.09.2017

Ujumas käimine MyFitness ujulas (lastega, kelle vanemad seda soovivad)

2017 talv-kevad

Haabersti lasteaedade matk Harku järve äärde.

oktoober

"Õpetaja spordib" õpetajad tutvustavad oma vaba aja sportlikke harrastusi

30.10.- 03.11.2017

Vastlapäeva väljasõit.

vastavalt tähtpäevale

Vastlapäeva tähistamine koos vanematega lasteaia õuealal või tiigi ääres 1-3a. lastega.

vastavalt tähtpäevale

Üle- eestiline lasteaedade spordipäev Audenteses.

aprill

Suur Orienteerumismäng südamenädala raames.

aprill

Ümbermajajooks ja staadioni ringi jooks.

mai

Tervisealane viktoriin Haabersti 6-7a. lastele   (Nurmenuku lasteaia projekt).

aprill

Hea Inimese Gala (esmaabi). Projekti raames sisuline töö ka pererühmades (Meelespea, Piibeleht, Sinilill, Karikakar), pererühmade koolitus.

jaanuar- aprill

Kevadmatk 3-7a. lastele.

mai

Kooliminejatega kevadmatk Aegna saarele

mai

Personali üritused

Õpetajate päeva tähistamine.

oktoober

Matk Mukri  rappa.

okt. 2017

Matk Vormsi saarele

 september

Matk Kihnu saarele

juuni 2018

Naistepäeva tähistamine.

märts

Terviseraja läbimine südamenädala orienteerumismängu raames.

aprill

Ümbermaja jooks/ tervisekõnd personalile.

aprill

Osavõtt LHV Tervisekõnni sarjast lasteaia töötajatega.

mai- sept 2018

Osavõtt Nõmme Rabajooksudest.

okt ja aprill

 Lapsevanematele ja lapsevanematega:

Loeng „Lapse kohanemine lasteaiaga.“

mai/august

Vähemalt 1 sportlik ühisüritus õppeaastas.

sept- mai

Leivanädalal osalemine.

oktoober

Puu- ja köögiviljanädalal osalemine (salatite, smuutide valmistamine).

14.09-02.10.2015

Sügislaat

18.10.2017

Heakorrapäev „Ilusa õuega suvele vastu“.

maiLaste ja lapsevanemate ühine esmaabiõhtu

Laste ja lapsevanemate ühine esmaabiõhtu "Ma tahan ja suudan aidata"

mai

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina-Marju Jaksen, õppealajuhataja

Tel 6749606;  e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 29.09.2017
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II