Terviseedenduse tegevuskava 2018-2019 õppeaastal


   
   

Terviseedendus lasteaias 2018-2019 õppeaastal.

Lasteaed koostab igaks õppeaastaks tervisedenduse tegevuskava, mis on kooskõlas lasteaia arengukavaga.

Eesmärgid 2018-2020:

  1. Laste terviseteadlikkus isiklikus hügieenis, tervislikus toitumises, liikumises ja liiklusohutuses püsib heal tasemel. Tõusnud on laste oskused tulla toime jalakäijana ja jalgratturina erinevates liiklussituatsioonides.
  2. Lasteaia töötajad annavad positiivset eeskuju aktiivse eluviisi tutvustamisel ja õpetamisel laste igapäevaelus(sportlike eluviiside tutvustamine).
  3. Lapsevanemate kaasamine ja nende rolli tähtsustamine lapse terviseteadlikkuse tõstmisel läbi erinevate terviseedenduse tegevuste.

 

 

PRIORITEETSED TEGEVUSED TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
2018/2019 ÕPPEAASTAL

 

TOIMUMISE

 AEG

Õuesõppe tegevuste läbiviimine vähemalt 2 korda nädalas, õuetegevuse kavandamine nädala tegevuskavas.

õa. jooksul

Laste arengu hindamine 2 korda õppeaastas.

okt,aprill

Tervisega seotud teemanädalad :

Puu- ja köögiviljanädal- soovituslik teemanädal, eeskätt eestimaiste puu- ja köögiviljade tutvustamiseks. 

17.09-28.09.2018

Leivanädal, sh võileibade tegemine.

01.10-05.10.2018

Tuleohtuse nädal- "Tuli, meie sõber ja vaenlane."

08.10-12.10.2018

Liiklusnädal (s.h 5-7a. lastega külastada liikluskeskust Kadaka teel), ühisüritused õuealal. 

15-19.10.2018

Talispordinädal "Naudime talve sajal erineval viisil" (iga rühm või 2 rühma koos valmistavad oma õuealal ette sportliku tegevuse. ringmeetodil külastatakse erinevaid keskusi.)

jaanuar-veebruar 2019

Lasteaia 44. sünnipäevanädal

21.-25.01.2019

Sõbranädal ja selle raames 112 päev (11.02.2019 on 112- päev).

11.02- 15.02.2019

Eesti nädal.

18.-22.02.2019

Liiklusnädal, ülelasteaialised  liikluspäevad nooremale ja vanemale vanusegrupile.

aprill

Südamenädal- tervisenädal.

aprill

Õuesõppenädal

mai

Kooliküpsuse hindamine

Õppealajuhataja T. Kroghi testi läbiviimine; rühmaõpetajad analüüs ja arenguvestlusel analüüs lapsevanemaga.

 

 

veebruar

Teatrietendused 4-5 korda õppeaastas.

õa. jooksul

6-7a. laste rahulolu uuringu läbiviimine, s.h. kooliküpsuse ja väärtushinnangute väljaselgitamine.

aprill. mai

Vähemalt 1 sportlik ühisüritus koos lapsevanematega.

sept- mai

Taimetee  laste menüüs 1 kord nädalas.

õa. jooksul

3-7a. lastel võimalus iga kuu esimesel neljapäeval lasteaia toorainetest lõunaks ise salat valmistada.

õa. jooksul

Haabersti lasteaedade vaheline Õunajooks.

oktoober

Matk loodusrajale (matkarajale)  või rabasse  3-7a. lastega.

oktoober

Matkadele tervislike suupistete kaasavõtmine.

õa. jooksul

Uisutamisprojektis osalemine  6-7a. lastega.

november

Mini SOS (6-7a. Lastele, Haabersti lasteaedade ühisüritus).

september

Orienteerumismäng (Haabersti lasteaedade ühisüritus).

september

Ujumas käimine MyFitness ujulas (lastega, kelle vanemad seda soovivad)

2018-2019 sügis-kevad

Haabersti lasteaedade matk Harku järve äärde.

oktoober

"Õpetaja spordib" õpetajad tutvustavad oma vaba aja sportlikke harrastusi

okt- november

Vastlapäeva väljasõit.

vastavalt tähtpäevale

Vastlapäeva tähistamine koos vanematega lasteaia õuealal või tiigi ääres 1-3a. lastega.

vastavalt tähtpäevale

Üle- eestiline lasteaedade spordipäev Audenteses.

aprill

Suur Orienteerumismäng südamenädala raames.

aprill

Südamenädala raames salatiõhtu korraldamine rühmades (kas vanematega koos tegemine, maitsmine, meie pere lemmiksalat jne)

aprill

Ümbermajajooks ja staadioni ringi jooks.

mai

Tervisealane viktoriin Haabersti 6-7a. lastele   (Nurmenuku lasteaia projekt).

aprill

Hea Inimese Gala (esmaabi). Projekti raames sisuline töö ka pererühmades (Meelespea, Sinilill, Karikakar), pererühmade koolitus.

jaanuar- aprill, K. Vallandi ja P. Kapp

Kevadmatk 3-7a. lastele.

mai

Kooliminejatega kevadmatk Aegna saarele

mai

Personali üritused

Õpetajate päeva tähistamine.

oktoober

Matk Mukri  rappa.

okt. 2018

Matk Kihnu saarele

 22.-23.09.2018

Naistepäeva tähistamine.

märts

Ümbermaja jooks/ tervisekõnd personalile.

aprill

Osavõtt LHV Tervisekõnni sarjast lasteaia töötajatega.

mai- sept 2019

Osavõtt Nõmme Rabajooksudest.

okt ja aprill

 Lapsevanematele ja lapsevanematega:

Loeng „Lapse kohanemine lasteaiaga.“

mai/august

Vähemalt 1 sportlik ühisüritus õppeaastas.

sept- mai

Leivanädalal osalemine.

oktoober

Puu- ja köögiviljanädalal osalemine (salatite, smuutide valmistamine).

14.09-02.10.2015

Mardilaat ja töötoad.

nov 2018

Heakorrapäev „Ilusa õuega suvele vastu“.

mai

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina-Marju Jaksen, õppealajuhataja

Tel 6749606;  e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 15.06.2020