Töökorraldus

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00 kuni 19.00.

Direktor: Aina Arro

  • Vastuvõtuajad on: esmaspäeviti kell 16.00-18.00 ja neljapäeviti 9.00-11.00
  • e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee
  • Kui soovite saada informatsiooni telefoni teel, siis palun helistage direktori vastuvõtuaegadel: telefonil 6749 606.
  • Väljaspool vastuvõtuaega võtab direktor teid vastu, kui olete eelnevalt kokku leppinud.
  • Lasteaia valverühm "Saialill" töötab iga päev ajavahemikul 7.00- 19.00. Ülejäänud rühmad töötavad ajavahemikul 07.30- 18.00.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitame lapsevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil, keskkonnas ELIIS ja e-posti vahendusel.

  • Tähelepanu!       

2020. aasta suvel on lasteaed  suveperioodil suletud ajavahemikul 29. juuni- 26. juuli 2020.  Alus Tallinna Nurmenuku Lasteaia 20.09.2019.a hoolekogu koosoleku nr 1-2/4 otsus nr 4.

Asenduslasteaedadeks on: Tallinna Järveotsa Lasteaed, Tallinna Pääsusilma lastead ja Tallinna Lasteaed Karikakar.

Teave suvise töökorralduse kohta:  suveperioodil on rühmad ühendatud seoses laste vähese kohalkäimisega.  Üldjuhul on lasteaed suveperioodil suletud  juulis (4 nädalat). Täpsed sulgemise kuupäevad otsustab lasteaia hoolekogu. Lasteaia sulgemise ajal,  võimaldatakse lastele lapsevanema sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Asenduslasteaia kasutamiseks on vaja kirjutada avaldus lasteaia direktorile. Avaldusi  asenduslasteaias koha taotlemiseks ootame lapsevanematelt 10. märtsiks.  Avalduse blankette on võimalik saada direktori vastuvõtuaegadel direktorilt.  Palume lastevanematel  arvestada oma puhkuse planeerimisel lasteaia sulgemise ajaga.

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; 6573937 e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

 

Viimati muudetud: 15.11.2019