Töötasujuhend

Töötasujuhend ja asjaajamiskord

1. Lähtudes Tallinna linnapea 07.03.2014. aasta käskkirjast nr PO-1/51 on uuendatud 

Tallinna Nurmenuku Lasteaia töötasujuhend

  2. Tallinna Nurmenuku Lasteaia Asjaajamiskord on kooskõlastatud Tallinna Haridusametis 14.04.2016

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 02.11.2018