Töötasujuhend

Töötasujuhend, asjaajamiskord, pedagoogide konkursi kord

1) Tallinna Nurmenuku  Lasteaia pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

2)  Tallinna Nurmenuku Lasteaia töötasujuhend 2020.a

3)   Tallinna Nurmenuku Lasteaia Asjaajamiskord on kooskõlastatud Tallinna Haridusametis 14.04.2016

 

 

 

Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@nurme.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 14.10.2020