Õigusabi

Õigusnõustamine

Tallinna Linnakantselei korraldas hanke (viitenumber 217871) Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele aastatel 2020−2021 õigusteenuse osutajate leidmiseks.

Hange oli korraldatud Tallinna linna õigusnõustamiseks haldus-, tsiviil- ja karistusõiguses ning kriminaalmenetluses. Õigusnõustamine korraldatud hanke mõistes seisneb eeskätt suuremahuliste õigusalaste dokumentide, õigusarvamuste, analüüside, vormide koostamises ja muude toimingute tegemises ning kõik, mis jääb välja RHS § 11 lg 1 p 11 rakendusalast.

Hanke tulemusena on sõlmitud kaheksa raamlepingut järgmiste advokaadibüroodega:

 1. Advokaadibüroo Derling Primus OÜ
 2. Advokaadibüroo KPMG Law OÜ ühispakkujaga Aadu Luberg Advokaadibüroo OÜ
 3. Advokaadibüroo LEXTAL OÜ
 4. Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ
 5. Advokaadibüroo SORAINEN AS
 6. Advokaadibüroo TGS Baltic AS
 7. Advokaadibüroo TRINITI OÜ
 8. Osaühing Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co

Raamlepingu alusel saab teenuse tellida vaid linnakantselei kaudu.

Õigusteenuse vajaduse korral võtta ühendust linna õigusteenistusega ühendust. Linna õigusteenistuse kontaktisik on Aljona Kallaste, tel 640 4497, aljona.kallaste@tallinnlv.ee.

Õigusteenuse osutajad kohtus esindamisel 2019-2020

Tallinna Linnakantselei korraldas avaliku konkursi Tallinna linnale (ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile (registrikood 10312960) ja Sihtasutusele Tallinna Kultuurikatel (registrikood 90009424)) aastatel 2019-2020 riigihangete seaduse § 11 lg 1 p-s 11 sätestatud õigusteenuse[1] osutajate leidmiseks. Tallinna linnasekretär kinnitas konkursi tulemusena selgunud õigusteenuse osutajate nimekirja 11.12.2018 käskkirjaga nr L-2/19.

Tingimused õigusteenuse osutamise konkursil osalemiseks olid:

  1. osutaja kompetentsus peab võimaldama osutada õigusteenust,
  2. osutaja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust,
  3. osutaja peab olema tasunud kõik kohalikud ja riiklikud maksud,
  4. osutaja peab õigusabi vajaduse korral sõlmima Tallinna linnaga õigusabilepingu vormil,
  5. osutaja oskab rakendada Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 määrust nr 24 „Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kord“;
  6. osutaja peab osutama aastatel 2019−2020 õigusteenust pakkumuses märgitud tunnitasumääraga ja arvestama, et lepingupooled võivad kokku leppida pakkumuses märgitud tunnitasumäärast madalamas tasumääras, ning
  7. osutaja pidi esitama pakkumuse vormil.


[1] Õigusteenus, mis on seotud kliendi potentsiaalse esindamisega Eesti või teise riigi või rahvusvahelises kohtus, vahekohtus või ametiasutuses advokaadi poolt, ja sellega seotud õigusnõustamine või notariaalse dokumendi tõestamistoiminguga seotud teenus või hooldaja või eestkostja osutatav õigusteenus või muu õigusteenus, mida osutab kohtu määratud isik, või õigusteenus, mis on seotud avaliku võimu teostamisega

Veel:

 

Viimati muudetud: 03.03.2020