Vastuvõtt 10. klassi

Sisseastumisteste ei toimu 2020. aastal.

Õpilased, kes soovivad 10. klassi astuda, siis saata hiljemalt 22. juuniks  avaldus, valge tunnistuse ning põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia meilile kantselei[ät]oismae.edu.ee  (originaaldokumendid esitada sügisel).

Teade vastuvõta kohta saadetakse alates 25. juunist.

 
Kooli astumiseks vajalikud dokumendid

  • vormikohane taotlus (.pdf) (.doc),
  • sisseastuja isikut tõendav dokument,
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument,
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul,
  • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.


Lisaks tuleb õpilase digitaalne dokumendifoto saata hiljemalt 29.06.2020 e-postile
infojuht[ät]oismae.edu.ee.  


Valida on kahe õppesuuna vahel: 

  • reaal ja loodus,
  • keeled ja kultuur.


Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Viimati muudetud: 03.08.2020