03.11.2010

Ratas: Euroopa arvustab Eesti omavalitsuste õiguste rikkumist

03.11.2010

Riigikogu aseesimees Jüri Ratase hinnangul peab Omavalitsusfoorum erakorraliselt arutama Euroopa omavalitsusharta jämedat rikkumist, mille kohta on Eesti valitsusele teinud märkuse Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress (CLRAE).
 

„Strasbourgis Eesti suhtes tehtud olulisest märkustest on möödunud juba terve nädal, aga meie avalikkuseni pole see teave ikka veel jõudnud. Omavalitsusfoorum oli see, kes juba oma esimesel koosolekul 2009.a. 12. märtsil vastu võetud pöördumises nõudis muuhulgas Euroopa omavalitsusharta rikkumise suhtes jälgimismenetluse algatamist. Nüüd peaks foorum olema esimene, kes nõuab CLRAE antud soovituste tingimusteta ja kiiret täitmist Eesti valitsuselt,“ ütles Ratas.

Ratas avaldas lootust, et praeguses Eesti valitsuses leidub vaatamata alanud valimiskampaaniale siiski riigimehelikkust arvestada Euroopa kriitikaga ning nad suudavad oma jämedad vead lähikuudel parandada. „Kinnitan opositsiooni poolelt, et anname Eesti valitsusele CLRAE ettepanekute rakendamisel oma täieliku toetuse Riigikogus,“ lisas Ratas.

CLRAE võttis 26. oktoobril Strasbourgis vastu ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud soovitused Eesti võimudele. Muuhulgas nõuab Euroopa omavalitsuste esinduskogu kiiremas korras seadusandluse muutmist, et kohalikele omavalitsustele eraldataks rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti omavalitsuste tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks.

CLRAE teeb Eesti valitsusele ettepaneku luua kriisi läbi enimkannatanud omavalitsuste toetuseks fondi, mille abil nad saaks jätkata teatud sotsiaalteenuste osutamist.

Kongress rõhutab ka, et Eesti valitsus peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusmuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti juhtudel, kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused.

Samuti märgib CLRAE, et Tallinna linnale tuleb  pealinna ülesannete täitmiseks kindlustada seadustega eristaatus.

CLRAE märkis Eesti suhtes 2000. aastal koostatud raporti kohta, et Eesti valitsus on jätnud täitmata ka siis antud soovitused omavalitsuste tulubaasi kindlustamiseks. Eelmise raporti täitmise näiteks tuuakse vaid omavalitsuste valimisperioodi pikendamist kolmelt neljale aastale ning väiksemate omavalitsuste vabatahtlikku liitumist.

Kindlustamaks uute soovituste järgimist Eesti valitsuse poolt lisati dokumendile lõpparutelul raportööri ettepanekul nõue, et Eesti delegatsioon teeb kord aastas Kongressile kokkuvõtte sellest, mida on riigis soovituste osas tehtud.

Eesti kohta koostas raporti parempoolse Euroopa Rahvapartei esindaja Jos Wienen Hollandist.Viimati muudetud: 16.11.2017