04.11.2010 Eesti

Eesti täidab rahvusvahelisi lepinguid valikuliselt

04.11.2010

Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) kuulas 28. oktoobril 2010 Strasbourgis toimunud istungil ära mahuka raporti kohaliku demokraatia olukorrast Eestis. Kongress kinnitas Riigikogule ja Valitsusele suunatud ettepanekud kohalike omavalitsuste olukorra parandamiseks Eestis.

Kongressi ettepanekud on suunatud Euroopa Kohalike Omavalitsuste Hartas sätestatud väärtuste austamisele ja demokraatlike põhimõtete täitmisele. Kongressi ettepanekud käsitlevad kohalike omavalitsuste ülesandeid ning omavalitsuste rahalise olukorra tugevdamise vajadust. Samuti juhitakse tähelepanu kohalike maksude osakaalu suurendamise ning eelarveläbirääkimiste protseduuri muutmise vajadusele. Omavalitsuste Kongress juhtis veelkord tähelepanu tõsiasjale, et osa kongressi poolt varasemalt esitatud ettepanekutest on Eesti riigi poolt siiani täitmata.

Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit lähtuvad eeldusest, et Euroopa demokraatlikke väärtusi kandvad lepped võetakse Riigikogu ja Valitsuse poolt võrdselt täitmiseks. Omavalitsusliidud on järjekindlalt rõhutanud, et kõrvuti Euroopa ühisrahale eurole ülemineku kriteeriumitele tuleb Eestil ausalt täita ka Euroopa Kohalike Omavalitsuste Harta ratifitseerimisega võetud kohustused. See on garantii demokraatliku arengu jätkumisele.

Eesti Linnade Liidu juhatus kinnitab omapoolsed ettepanekud Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja regionaalministrile vajalike seaduseelnõude algatamiseks 09. novembril Vändras toimuval juhatuse koosolekul.

Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress on Euroopa Nõukogu struktuuri osa, mis esindab Euroopa riikide (47) kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi. Eesti on Euroopa Nõukogu liige 1993. aastast. Riigikogu ratifitseeris Euroopa Kohalike Omavalitsuste Harta 1994. aastal täies mahus, kinnitades sellega valmisolekut ja kohustust järgida kõiki hartas sätestatud demokraatia põhiväärtusi.

CLRAE REC 294: Local democracy in Estonia

Memorandum: Local democracy in Estonia. Raport Memorandum E

 

Täiendav informatsioon:

Jüri Võigemast

+372 56 473 498Viimati muudetud: 20.11.2017