04.11.2010 Savisaar

Savisaar: Tallinn kutsub kokku erakorralise Omavalitsusfoorumi

04.11.2010

Tallinn kavatseb erakorraliselt kokku kutsuda Omavalitsusfoorumi seoses Vabariigi Valitsuse poolse Euroopa omavalitsusharta jämeda rikkumisega, mille kohta on Eesti valitsusele teinud konkreetse ettekirjutuse Euroopa kohalike omavalitsuste esinduskogu – Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress (CLRAE).
 

Tallinna linnapea Edgar Savisaar kiidab heaks Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase eilse ettepaneku kokku kutsuda erakorraline Omavalitsusfoorum. „Nagu Jüri Ratas, loodan ka mina Eesti suurima omavalitsuse juhina, et tänases Ansipi võimuliidus leiduks vaatamata alanud valimiskampaaniale siiski riigimehelikkust arvestada Euroopa kriitikaga ning nad suudavad oma jämedad vead lähikuudel parandada. Vabariigi Valitsus on juba aastaid ja uskumatu ülbusega rikkunud ning mitte millekski pidanud Eesti kohalike omavalitsuste õigusi. Paljud omavalitsustegelased on mulle öelnud, et Jumalale tänu, et Tallinna linn on olemas, sest muidu oleks Toompea valitsus Eesti kohalikest omavalitsustest juba ammu teerulliga üle sõitnud,“ lausus Savisaar.

Tallinna linnapea lisas, et selle aasta 26. oktoobril võttis Euroopa kohalike omavalitsuste esinduskogu Strasbourgis vastu ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud seisukohad Eesti riigile. „Muuhulgas nõuab esinduskogu kiiremas korras seadusandluse muutmist, et Eesti linnadele ja valdadele eraldataks riigi poolt rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti omavalitsuste tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks. Tallinna linnale tuleb  pealinna ülesannete täitmiseks kindlustada seadustega eristaatus. Samuti tehakse Eesti valitsusele ettepanek luua majanduskriisi läbi enimkannatanud omavalitsuste toetuseks fond, mille abil nad saaks jätkata teatud sotsiaalteenuste osutamist. Kongress rõhutab, et Eesti riik peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusmuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti juhtudel, kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused,“ selgitas linnapea. „Kõik need punktid avalikustati meediale juba mitu nädalat tagasi, ent millegipärast pole ma Eesti meediast selle kohta veel ridagi lugenud, välja arvatud Jüri Ratase eilne pressiteade.  Võib-olla on Strasbourg lihtsalt liiga kaugel ja teated sealt ei jõuagi kiiremini meie e-riiki? Erakorralisel Omavalitsusfoorumil hakkab Tallinn koos teiste kohalike omavalitsustega kõiki neid küsimusi arutama. Pealegi, kindlustamaks uute soovituste järgimist Eesti valitsuse poolt, lisati dokumendile lõpparutelul Euroopa poolt nõue, et Eesti omavalitsuste delegatsioon teeb kord aastas Euroopa kohalike omavalitsuste esinduskogule kokkuvõtte sellest, mida on Eesti riik soovituste osas ära teinud.“

Korralisi Omavalitsusfoorumeid on toimunud juba neli korda, kus igal korral on osalenud üle 300 Eesti omavalitsustegelase üle Eesti. Omavalitsusfoorumite põhisisuks on olnud riigipoolsed Eesti omavalitsuste tulubaasi ebaseaduslikud kärped, mis rikuvad jämedalt nii Euroopa omavalitsushartat kui ka omavalitsuste ja riigi vahelisi toimimise üldtunnustatud põhimõtteid. Viimati muudetud: 16.11.2017