06.04.2009

Omavalitsusfoorumil osalenute ühispöördumine kogub toetust

06.04.2009

Tallinna linnapea Edgar Savisaar tunnustas Kallaste linnavolikogu otsust toetada 12. märtsil toimunud Omavalitsusfoorumil vastu võetud ühispöördumist ning kutsus ka kõiki teisi linna- ja vallavolikogusid pöördumisele toetust avaldama.
 

„Selles pöördumises käsitletavad probleemid puudutavad valusalt kõiki kohalikke omavalitsusi," rõhutas Savisaar.

Savisaare sõnul peavad linnad ja vallad ühiselt oma õiguste eest seisma. „Üksnes nii saavutame selle, et meid kuulatakse ja meiega arvestatakse," rõhutas Savisaar.

Savisaare sõnul on Kallaste linnavolikogu istungi protokollis pöördumisele toetuse avaldamise vajadust väga õigesti põhjendatud: „Selleks, et pöördumine omaks laiemat kandepinda ja legitiimsust on tähtis, et seda pöördumist toetaksid ka kohalike omavalitsuste volikogud läbi oma sellekohaste protokolliliste otsuste."

Kallaste linnavolikogu asus üksmeelselt seisukohale, et on saabunud aeg, kus tuleb võidelda oma õiguste eest. „Ning kui Tallinna linn pealinnana on asunud seda võitlust juhtima, siis iga omavalitsuse volikogu peaks, hoolimata erakondlikust kuulumisest, seda võitlust igati toetama," leidis Kallaste linnavolikogu.

Omavalitsusfoorum toimus Tallinna linnavalitsuse eestvõttel 12. märtsil Rahvusraamatukogu suures saalis, foorumil osales üle 300 inimese, esindatud oli ligi sada linna ja valda.

Foorumil vastu võetud pöördumine juhtis tähelepanu omavalitsuste ebaõiglasele kohtlemisele riigitulude jaotamisel ning fikseeris omavalitsuste võimekuse säilitamiseks vajalikud tegevused.

„See, et valitsus on pöördumise täielikult maha vaikinud, näitab veelkord, et riik arendab omavalitsusvaenulikku poliitikat," ütles Savisaar.


Viimati muudetud: 20.11.2017