06.12.2010

Taavi Aas: Ansipi valitsusel on aeg oma vigu tunnistada!

06.12.2010

Neljapäeval, 9. novembril toimub Tallinnas erakorraline Omavalitsusfoorum.
 

 „Seekordse omavalitsusfoorumi eesmärgiks on panna Vabariigi Valitsus lõpuks ometi oma vigu tunnistama,“ ütles Eesti Linnade Liidu esimees, Tallinna abilinnapea Taavi Aas. „Nõuame Eesti valitsuselt Euroopa omavalitsuskogu ettekirjutuste tingimusteta ja kiiret täitmist.“

Esimesel omavalitsusfoorumil vastu võetud pöördumises nõuti Euroopa omavalitsusharta jämeda rikkumise suhtes jälgimismenetluse algatamist ning nüüdseks on Euroopa kohalike omavalitsuste esinduskogu – Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress - Eesti valitsusele konkreetse ettekirjutuse teinud.

„Valitsus on aastaid uskumatu ülbusega omavalitsuste õigusi rikkunud,“ tõdes Aas.

„Kuigi Toompea valitsusele ei ole meie mured siiani korda läinud, on õnneks Euroopa meid kuulda võtnud,“ ütles Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Euroopa Nõukogu omavalitsuskogu - Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) – võttis 26. oktoobril vastu Savisaare hinnangul ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud ettekirjutused Eesti valitsusele.

Muu hulgas nõuab Euroopa omavalitsuste esinduskogu kiiremas korras seadusandluse muutmist, et kohalikele omavalitsustele eraldataks senisest rohkem raha nendele põhiseaduse ja muude seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti linnade ja valdade tulude suurendamiseks neile õigust kehtestada kohalikke makse

Omavalitsuskogu rõhutab, et Eesti valitsus peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusemuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused.

Tuuakse välja seegi, et Eesti suhtes 2000. aastal koostatud raporti soovitused omavalitsuste tulubaasi kindlustamise kohta on valitsus jätnud täitmata.

Kohalike omavalitsuste ühiste probleemide arutamiseks ja neile lahenduse otsimiseks hakati Tallinna linnavalitsuse initsiatiivil omavalitsusfoorumeid korraldama eelmise aasta kevadel, seekordne on juba viies omavalitsusfoorum. Igal Omavalitsusfoorumil on olnud esindatud üle 300 omavalitsustegelase.Viimati muudetud: 16.11.2017