07.12.2010

Tallinna saabub Euroopa omavalitsuste kongressi monitooringukomitee

07.12.2010

Neljapäeval, 9. detsembril saabuvad linnavalitsuse kutsel Tallinna Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi monitooringukomitee liikmed. Ajakirjanikud on oodatud istungi algust kajastama.
 

9. detsembri õhtul võtab monitooringukomitee liikmed ja Omavalitsusfoorumi esindajad raekojas vastu Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Reedel, 10. detsembril kell 9.30 algab hotellis Meriton monitooringukomitee istung, tervituskõnega esineb Eesti Linnade Liidu juhataja, Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

Ühtlasi toimub neljapäeval, 9. detsembril Tallinnas erakorraline Omavalitsusfoorum, mille eesmärgiks on nõuda Eesti valitsuselt Euroopa omavalitsuskogu ettekirjutuste tingimusteta ja kiiret täitmist.

CLRAE võttis 26. oktoobril vastu ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud ettekirjutused Eesti valitsusele.

Muu hulgas nõuab Euroopa omavalitsuste esinduskogu kiiremas korras seadusandluse muutmist, et kohalikele omavalitsustele eraldataks senisest rohkem raha nendele põhiseaduse ja muude seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti linnade ja valdade tulude suurendamiseks neile õigust kehtestada kohalikke makse.

CLRAE rõhutab, et Eesti valitsus peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusemuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused.

Tuuakse välja seegi, et Eesti suhtes 2000. aastal koostatud raporti soovitused omavalitsuste tulubaasi kindlustamise kohta on valitsus jätnud täitmata.Viimati muudetud: 16.11.2017