08.11.2010

Taavi Aas: Eesti vajab sisulist, mitte tehnilist haldusreformi

08.11.2010

Tallinn kutsub 9. detsembril Tallinnas kokku erakorralise Omavalitsusfoorumi seoses Vabariigi Valitsuse poolse Euroopa omavalitsusharta jämeda rikkumisega, mille kohta on Eesti valitsusele teinud konkreetse ettekirjutuse Euroopa kohalike omavalitsuste esinduskogu – Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress.
 

Tallinna abilinnapea ja Eesti Linnade Liidu esimehe Taavi Aasa kinnitusel peegeldavad Euroopa kohalike omavalitsuste esinduskogu ettekirjutused seda, mida nii Eesti erinevad omavalitsusliidud kui ka Omavalitsusfoorumid on korduvalt välja toonud.

„Euroopa kohalike omavalitsuste esinduskogu nõuab kiiremas korras seadusandluse muutmist, et Eesti linnadele ja valdadele eraldataks riigi poolt rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti omavalitsuste tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks. Tallinna linnale tuleb  pealinna ülesannete täitmiseks kindlustada seadustega eristaatus. Samuti tehakse Eesti valitsusele ettepanek luua majanduskriisi läbi enimkannatanud omavalitsuste toetuseks fond, mille abil nad saaks jätkata teatud sotsiaalteenuste osutamist. Kongress rõhutab, et Eesti riik peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusmuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti juhtudel, kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused,” selgitas Aas.

Abilinnapea lisas, et Eesti linnad ja vallad vajavad pigem sisulist, mitte tehnilist omavalitsusreformi, millele viitasid ka Riigikogus esinenud teadlased. „Toon konkreetse näite. Nimelt viimasel aastal on valitsus jaganud toetust valdadele ja linnadele, kellelt valitsus on ise raha  vähemaks kärpinud. Erakorralist toetust on saanud kohalikud omavalitsused hoolimata nende suurusest. Abisaajate seas on pooled Eesti omavalitsused, sealhulgas suured tegijad, nagu Tartu linn, Märjamaa vald ja Türi. Erakorralist toetust ei ole vajanud sellised väikevallad, nagu Vormsi, Kihnu, Torgu ja teised. See kinnitab taaskord tõsiasja, et suurus ei ole oluline. Küsimus on sisus.” Viimati muudetud: 16.11.2017