09.12.2010 Edgar

Edgar Savisaar: Euroopale on Eesti omavalitsuste olukord selge!

09.12.2010

Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul haub Vabariigi Valitsus juba järgmisi eelnõusid omavalitsuste veelgi sügavamaks tasalülitamiseks, talitades seejuures demonstratiivselt Euroopa soovitustele risti vastupidi.
 

Riigikogu keelas valitsuskoalitsiooni häältega peaaegu et viimaste omavalitsustele jäänud maksude – müügi- ja paadimaksu kogumise, kuigi Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) on rõhutanud just omavalitsuste senisest suurema maksuautonoomia vajalikkust, tõdes Savisaar omavalitsusfoorumil peetud ettekandes.

„Seega otsustas Eesti valitsus jätta omavalitsused iseseisva maksubaasita,“ tõdes Savisaar. „Tsentraliseerimine muudab omavalitsused täielikult sõltuvaks riigi tasandil tehtavaist otsustest – mis annab võimaluse omavalitsuse tulusid kärpida, nad pankrotti ajada ning siis võidurõõmsalt saneerida.“

Savisaar lisas, et ette on valmistatud ka eelnõu, millega tahetakse kaotada seni vähemalt formaalselt kehtinud omavalitsustega seadusmuudatuste konsulteerimis- ja kaasamiskohustus. „Kusjuures isegi tragikoomiline on, kuidas ka sedasama eelnõu on omavalitsuste eest varjatud,“ nentis Savisaar. „Ka see valitsuse kavatsus on täielikus vastuolus Euroopa soovitusega omavalitsusi senisest rohkem seadusloomesse kaasata.“

Savisaar tõdes, et praegune Eesti valitsus kavatseb euroopalikest põhiväärtustest eemaldumise kurssi veelgi süvendada.

„Kuna meie valitsus Euroopa arvamustele vilistab, peavad omavalitsused oma rahva huvide kaitseks ühisrinnet tugevdama,“ rõhutas Savisaar.

„Ansipi juhitav valitsus on oma rahva ja omavalitsused vaesusse tõuganud,“ tõdes Savisaar.

„Valitsuse poliitikat ei ole õnnestunud veenmise teel muuta. Järelikult jääb loota üksnes valitsuse vahetumisele,“ ütles Savisaar. „Eesti rahvas otsustagu, kas ta pooldab nende poliitikute ja erakondade jätkamist, kes nelja aasta jooksul on omavalitsustevaenulikke otsuseid langetanud.“

Savisaar meenutas, et esimesel omavalitsusfoorumil 12. märtsil 2009 vastu võetud apell Euroopale oli tingitud Eesti valitsuse otsuseist omavalitsuste eelarveid jõhkralt kärpida. „Olukorras, kus tulumaksulaekumise vähenemise tõttu olid omavalitsuste eelarved juba niikuinii kõvasti kaotanud ning sellal kui teiste Euroopa riikide valitsused oma omavalitsusi toetada püüdsid, lõi Eesti valitsus meile selga topeltkärpe kirve,“ ütles Savisaar. „Euroopa omavalitsuskogud mõistsid meid ning kuulutasid ühel häälel, et valitsuse poolt omavalitsuste õlule täiendavate kriisiraskuste ladumine lööb kõige valusamalt omavalitsuste teenuseid kasutavaid inimesi.“

Pärast põhjalikku olukorraga tutvumist ja arutelu võttis CLRAE tänavu 28. oktoobril vastu ettekirjutuse kohaliku demokraatia olukorrast Eestis.

„Ettekirjutuse aluseks on põhjalik raport Eesti kohalike omavalitsuste olukorrast ja kümne aasta eest tehtud samalaadse soovituse täitmisest, õigemini küll täitmata jätmisest,“ ütles Savisaar. „Seekordne Euroopa kriitika on Toompea koalitsioonile ja Stenbocki majale eriti ebamugav, sest see tuleb „otse ja omadelt“. Eesti kohaliku demokraatia seisundi kohta tegi kriitilise raporti parempoolse Euroopa Rahvapartei esindaja Jos Wienen Hollandist, kellega ma ka isiklikult kohtusin.“

Savisaar nentis, et CLRAE raportist ja soovitustest ilmus vaid mõni uudisnupp ja seegi vanas halvas nõukogude propaganda laadis. „Euroopa omavalitsuskogu ettekirjutuste sisu anti edasi väga napilt ning need said regionaalministrilt kiire vastulöögi. CLRAE kriitikat püüti pisendada ning tähelepanu juhtida hoopis mujale,“ ütles Savisaar.Viimati muudetud: 16.11.2017