09.12.2010 Omavalitsusjuhid

Omavalitsusjuhid nõuavad presidendilt valitsuse korralekutsumist

09.12.2010

Erakorralisele omavalitsusfoorumile kogunenud kohalike omavalitsuste esindajad pöördusid Eesti Vabariigi presidendi poole palvega aidata lõpetada kohalike omavalitsuste huve ja õigusi eirav Vabariigi Valitsuse tegevus.
 

Kuigi Euroopa omavalitsuste esindusorganisatsioonid hoiatasid valitsusi omavalitsuste finantside kallale kippumise eest, ei võtnud Eesti valitsus seda hoiatust arvesse, tõdetakse pöördumises.

„Euroopa omavalitsuskogud mõistsid meid ning kuulutasid ühel häälel, et valitsuste poolt on lubamatu laduda omavalistuste õlule täiendavalt kriisiraskusi, kuna see lööb kõige valusamalt omavalitsuste teenuseid kasutavaid ja enim abi vajavaid inimesi,“ kirjutatakse ühispöördumises.

Pöördumises tõdetakse, et praegune Vabariigi Valitsus on otsustanud nii Eesti omavalitsuste kui ka Euroopa kriitika eiramist jätkata. Selle näiteks on parlamendis valitsuskoalitsiooni häältega vastu võetud otsus võtta omavalitsustelt müügi- ja paadimaksu kogumise õigus ning  praegu ettevalmistamisel olev eelnõu, millega tahetakse jätta omavalitsused ilma seni vähemalt formaalselt kehtinud õigusest osaleda omavalitsusi otseselt puudutavate seaduste loomise protsessis.

„Need on näited, kuidas Vabariigi Valitsus eirab lääneliku demokraatia põhiväärtusi,“ tõdetakse pöördumises.  

Allakirjutanud väljendavad veendumust, et ka Vabariigi Presidenti kui Eesti riiki välissuhtluses esindavat kõrgeimat ametnikku, teeb selline Eesti sisemist sotsiaalset sidusust lõhkuv ning samas ka riigi rahvusvahelist mainet kahjustav olukord murelikuks.

„Eesti on tänase valitsuse eestvedamisel hakanud kahetsusväärselt järjekindlalt Euroopast eemalduma,“ tõdevad allakirjutanud.  

Euroopa Nõukogu omavalitsuste autoriteetne esinduskogu – Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongress (CLRAE) võttis tänavu 28. oktoobril vastu mitmeid kriitilisi märkusi sisaldava ettekirjutuse kohalikust demokraatiast Eestis.

Ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud dokumendis tehakse Eesti valitsusele ettepanek kiiremas korras seadusandluse muutmiseks, et kohalikele omavalitsustele eraldataks rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti omavalitsuste tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks. CLRAE teeb Eesti valitsusele ettepaneku luua kriisi läbi enimkannatanud omavalitsuste toetuseks fond, mille abil nad saaks jätkata sotsiaalteenuste osutamist.

Kongress rõhutab ka, et Eesti valitsus peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusmuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti juhtudel, kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused. Samuti märgib CLRAE, et Tallinna linnale tuleb  pealinna ülesannete täitmiseks kindlustada seadustega eristaatus.

Eesti suhtes 2000. aastal koostatud raporti kohta märkis CLRAE, et Eesti valitsus on jätnud täitmata ka siis antud ettekirjutused omavalitsuste tulubaasi kindlustamiseks.

 

 

 

Pöördumine erakorralise Omavalitsusfoorumi pöördumine Vabariigi Presidendi poole

 

Austatud Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves

Eesti kohalike omavalitsuste esindajad, kes tulid kokku Erakorralisele Omavalitsusfoorumile 9. detsembril 2010. aastal Tallinnas, otsustasid pöörduda Teie, kui Eesti riigipea, terve Eesti rahva presidendi poole.

Omavalitsusfoorumitele, mis seekord toimub viiendat korda, on alati kokku tulnud üle 300 omavalitsustegelase. Moodustasime esimesel Omavalitsusfoorumil 12. märtsil 2009.a. välisdelegatsiooni Eesti omavalitsusühendustega liitunud ning ka sinna mittekuuluvate omavalitsuste esindatuse paremaks koordineerimiseks Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressis (CLRAE), Euroopa Liidu Regioonide Komitees (CoR) ning Euroopa Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogus (CEMR). 

Regioonide Komitees kaitsti juba 2009.a. aprillis Omavalitsusfoorumi algatatud ning Balti riikide saadikute poolt Rakveres ühiselt läbi arutatud muudatusettepanekuid resolutsioonile finantskriisist ja selle mõjudest omavalitsustele. Sama aasta mais toimunud CEMRi üldkogu lõppkommünikees hoiatati samuti valitsusi omavalitsuste finantside kallale kippumise eest. Ka selle otsuse koostamisel olime me osalised.

Mõlemad Euroopa omavalitsuskogud mõistsid meid ning kuulutasid ühel häälel, et valitsuste poolt on lubamatu laduda omavalistuste õlule täiendavalt kriisiraskusi, kuna see lööb kõige valusamalt omavalitsuste teenuseid kasutavaid ja enim abi vajavaid inimesi.

Pöördusime kohe ka Euroopa Nõukogu omavalitsuste autoriteetse esinduskogu – Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi (lühendatult CLRAE) poole, kes tänavu 28. oktoobril Strasbourgis pärast arutelu võttis vastu mitmeid kriitilisi märkusi sisaldava ettekirjutuse nr 294(2010) kohalikust demokraatiast Eestis. 

Ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud dokumendis tehakse Eesti valitsusele ettepanek kiiremas korras seadusandluse muutmiseks, et kohalikele omavalitsustele eraldataks rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti omavalitsuste tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks. CLRAE teeb Eesti valitsusele ettepaneku luua kriisi läbi enimkannatanud omavalitsuste toetuseks fond, mille abil nad saaks jätkata sotsiaalteenuste osutamist.

Kongress rõhutab ka, et Eesti valitsus peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusmuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti juhtudel, kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused. Samuti märgib CLRAE, et Tallinna linnale tuleb  pealinna ülesannete täitmiseks kindlustada seadustega eristaatus. CLRAE märkis Eesti suhtes 2000. aastal koostatud raporti kohta, et Eesti valitsus on jätnud täitmata ka siis antud ettekirjutused omavalitsuste tulubaasi kindlustamiseks.

Praegune Vabariigi Valitsus on otsustanud aga nii Eesti omavalitsuste kui ka Euroopa kriitikat jätkuvalt eirata. Samal päeval, 23. septembril, kui Riigikogus arutati riigi ja omavalitsuste partnerlust, võeti parlamendis valitsuskoalitsiooni häältega omavalitsustelt müügi- ja paadimaksu kogumise õigus. Praegu on valitsuskabinettides küpsemas eelnõu, millega tahetakse omavalitsused jätta seni vähemalt formaalselt kehtinud õiguseta osaleda omavalitsusi otseselt puudutavate seaduste loomise protsessis. Need on näited, kuidas Vabariigi Valitsus eirab lääneliku demokraatia põhiväärtusi.  

Meid, ja me usume, et ka Teid, kui Eesti riiki välissuhtluses esindavat kõrgeimat ametnikku, teeb selline Eesti sisemist sotsiaalset sidusust lõhkuv ning samas ka riigi rahvusvahelist mainet kahjustav olukord väga murelikuks. Eesti on tänase valitsuse eestvedamisel hakanud kahetsusväärselt järjekindlalt Euroopast eemalduma.  

Selles kriitilises olukorras palume Teilt ettepanekuid, kuidas meie saaksime toetada Teid, et üheskoos kindlustada Eesti euroopalikku arenguteed.  Kinnitame Teile, et Eesti omavalitsused rakendavad euroopalike väärtuste kaitseks Eesti riigielu korraldamisel kõik meil oleva jõu ja nõu.

 

Vastuvõetud

Omavalitsusfoorumil Tallinnas, 09. detsembril 2010. a.   

 

 

Viienda Omavalitsusfoorumi juhatajad:

 

 

 

Toomas Vitsut                                                                  Jaan Pöör

Tallinna linn                                                                     Loksa linn


Viimati muudetud: 16.11.2017