16.02.2010

EMOLi Maapäeva avaldus

16.02.2010

Käesoleval aastal täitub 21 aastat Eesti omavalitsuste ja nende ühistegevuse taastamisest ning 6 aastat Euroopa Liidu liikmelisust kui riikluse ja kohaliku demokraatia arengu olulistest sündmustest.
 

Maapäevast osavõtjad märgivad, et riigi 2009.a. lisaeelarvetega vähendati tuntavalt kohalike omavalitsuste tulubaasi ja suurendati oluliselt kulusid. Käesolevaks ajaks on olukord muutunud veelgi halvemaks, töötuse kasv ja palkade vähenemine on viinud kohalike omavalitsuste laekumised tulumaksust ja maamaksust erakordselt madalale tasemele. Sotsiaalkulude vajaduse märgatav tõus koos muude riigieelarveliste eraldiste vähendamisega on langetanud kohalike omavalitsuste tulud tasemele, mis seab ohtu neile pandud ülesannete täitmise. Kohalikud omavalitsused on mures, et nende poolt elanikele osutatavad teenused ja võimekus kasutada investeeringuteks Euroopa Liidu vahendeid võivad veelgi väheneda.

 

Tuleviku jaoks on põhiküsimuseks kohalike omavalitsuste kaasamine kriisist väljumise valikute tegemisse ning elanikele avalike hüvede tagamine kõikides Eesti piirkondades. Seda kõike tuleb teha lähtudes Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Hartas ja meie Põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse põhimõtetest.

 

Maapäev on seisukohal, et täna on rohkem kui kunagi varem oluline koostöö, koostöö nii riigi ja kohalike omavalitsuste kui ka omavalitsuste endi vahel. Meie ühine eesmärk on ju parema ja turvalisema elu tagamine kõigile oma elanikele. Majanduslikult raskel ajal, mil igaühelt oodatakse panust vastavalt tema võimetele, on ühistegevusel eriline väärtus, see annab tuge ja muudab tugevamaks.

 

Eesti Maaomavalitsuste Liit taotleb algatada Riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena arutelu riigi ja omavalitsuste suhetest Eesti kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.Viimati muudetud: 16.11.2017