18.05.2011 OSCE soovitab

OSCE soovitab Eestil e-hääletamise seadust täpsustada

18.05.2011

Eesti XII riigikogu valimisi vaadelnud rahvusvaheline organisatsioon OSCE/ODIHR soovitab oma 16. mail 2011 avaldatud raportis täiendada ja täpsustada e-hääletamise seadusandlust.
 

Lisaks soovitab organisatsioon e-hääletamise erinevaid protsesse senisest enam dokumenteerida ning suurendada e-hääletamise nüansside tutvustamist avalikkusele.

Kokkuvõttes on e-hääletamine pälvinud raporti kohaselt avalikkuse kõrge usalduse ning korraldatud Vabariigi valimiskomisjoni poolt professionaalselt ja turvaliselt.

Raportis märgitakse, et riigikogu valimised viidi läbi rahvusvahelisi standardeid ja kokkuleppeid arvestades ning võrdselt erinevaid osapooli kaasates. OSCE hinnangul võimaldab Eesti valimisseadus demokraatlike valimiste läbiviimist, samuti hinnati kõrgelt ka valimiste korralduslikku poolt.

Raporti kohaselt väljendasid OSCE esindajatega kohtunud erinevad valimistega seotud isikud ja organisatsioonid täielikku usaldust Eesti valimiste, sh interneti teel hääletamise suhtes.

Täiendavalt on raportis juhitud tähelepanu vangide valimisõiguse, määratlemata kodakondsusega isikute erakonda kuulumise, valimiste ajal meedias võrdsuse tagamise probleemidele. Osa raportis esitatud soovitusi toetavad ka VVK tööplaani jõudnud ideid (IT-kompetentsi tõstmine, e-hääle kohalejõudmise kontrolli võimaldamine jmt).

Vabariigi Valimiskomisjon tunnustab OSCE vaatlejate tööd ning analüüsib põhjalikult esitatud soovituste rakendamise võimalusi.

Allikas: postimees.ee


Viimati muudetud: 16.11.2017