18.11.2011 Savisaar

Savisaar: Omavalitsused ei saa sandistamisega leppida!

18.11.2011

Vabariigi Valitsus asetas omavalitsuste õlule topeltkoorma - lisaks sotsiaalkulude järsule kasvule ja maksutulude langusele löödi meile selga ka kärpekirves, tõdes Tallinna linnapea Edgar Savisaar täna VII Omavalitsusfoorumil petud kõnes.
 

„Me ei saanud sellega leppida ning seetõttu tuligi majanduskriisi haripunktil, 2009. aasta märtsis kokku esimene Omavalitsusfoorum,“ meenutas Savisaar.

Eesti kohalikud omavalitsused viisid Euroopa Omavalitsusharta rikkumise küsimuse Euroopa erinevate institutsioonide resolutsioonidesse ja raportitesse. Üle pika aja ilmutas end ka Balti solidaarsus - Rakveres kohtusid kolme Balti riigi omavalitsusesindajad ning panid oma õiguste kaitseks Euroopa Liidu Regioonide Komitees seljad kokku.

Savisaare hinnangul jäi tänu Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi poolt monitooringu algatamisele ära veel üks omavalitsusi ähvardanud kärpevoor.

„Kahjuks on tänaseks selge, et Eesti valitsus lihtsalt vilistab Euroopa Nõukogule,“ tõdes Savisaar. „Täitmata on kõik nõuded, mis seotud omavalitsustelt kärbitud tulude taastamisega ning nõuded kaasata omavalitsused meid otseselt puudutava poliitika kujundamisse.“

„Euroopa, eriti selle jõukaima osa üks fundamentaalseid erinevusi meist on omavalitsuste suurem osakaal ühiskonnakorralduses,“ rõhutas Savisaar. „Näiteks Taanis moodustavad omavalitsussektori eelarved 60% avaliku sektori eelarvest, meil alla 25%.“

Savisaare sõnul on ekslik arvata, et Eestis ei toimu haldusreformi. „Tegelikult käib haldusreform täistuuridel. Ainult valitsus ei nimeta seda õige nimega,“ nentis Savisaar. „Ja selle sisuks ei ole mitte ainult üldine valdade pankrotti viimine, vaid juba ka enamiku maakonnalinnade kirurgiline sandistamine.“

Savisaar tõi näiteks gümnaasiumide arvu järsu vähendamise, kümnete päästekomandode koondamise ning riiklike maakonnamuuseumide hävitamise plaanid. „Ilmselt on suurem lõikus ees ka vallaraamatukogudel,“ lisas Savisaar. „Arstipunktid ja terved maakonnahaiglad on kadunud, suurtes piirkondades pole perearste ning postkontorite sulgemine ei ületa enam uudiskünnistki.“

Savisaar tõdes, et maapiirkondade väljasuretamise taktikast tulenevalt põgeneb töö-ealine rahvas koos lastega üha kiiremini kahte Eesti suuremasse linna või ka otse välismaale. „Peale Tallinna veel ainult Tartu suudab oma elanike arvu säilitada, kõik teised keskused on juba möödunud 10 aasta perspektiivis languses ja see langus pigem süveneb,“ nentis Savisaar. „Selle kurva reformi tagajärjed on silmaga nähtavad ja need on tegelikult pöördumatud.“

Savisaar tõdes, et sellise arengu tulemusena muutuvad juba iseenesest ainetuks ka arutelud valdade teenuste ja nende standardite üle. „Pole inimest, pole omavalitsust ja polegi probleemi.“

Savisaare sõnul koondub kogu Eesti elu Tallinnasse, kui omavalitsused ise midagi ette ei võta.

„Tallinn ei ole sugugi rõõmus, nähes Eesti hääbumist,“ kinnitas Savisaar. „Arvestagem, et Eesti rahvaarv on viimase 20 aastaga vähenenud ligi 300 000 inimese ehk 20% võrra. Me saame ka Tallinnas väga hästi aru, et senise taandarengu jätkudes ei jätku juba kümnekonna aasta pärast tervest Eesti rahvast enam ka Tallinna jaoks ja meidki ootaks ees hääbumine.“

Savisaare sõnul peab olema haldusreformi eesmärgiks omavalitsuste tugevdamine: nendele riigi poolt edasi antava raha suurendamine ja iseseisva maksubaasi loomine. Omavalitsustele riigi poolt pandud kohustused peavad olema selgelt määratletud ja riigi poolt ka vastavalt rahastatud ning omavalitsustele peab olema tagatud õigus ja võimekus ka üleriiklikul tasandil neid puudutavate küsimuste otsustamises osaleda.

„Teen ettepaneku viia veebruaris läbi Linnade Liidu, Maaomavalitsuste Liidu ja Omavalitsusfoorumi ühine üldkogu - Eesti Omavalitsuste Kongress,“ ütles Savisaar. „Näitame, et kohapeal on ka veel jõudu ning suudetakse enda ja oma rahva eest seista!“

„Kuni omavalitsuste esindusorganisatsioonid jõuavad tegeleda vaid tulekahju kustutamisega, seni tegeleb Vabariigi Valitsus tegeliku haldusreformiga, mille tulemuseks on Eesti omavalitsuste hääbumine,“ nentis Savisaar. „Omavalitsuste esindusorganisatsioonid peavad võtma initsiatiivi, sest praeguse valitsuse poliitika jätkumisel enamik Eesti omavalitsusi ilma kiire sekkumiseta sisuliselt hävineb.“

Savisaar juhtis tähelepanu, et Reformierakonna ja IRLi koalitsioonilepingus on punkt aidata „arendada ja finantseerida omavalitsuste arengu mõttekoda, kus kohtuvad teadlased, ametnikud, poliitikud ja omavalitsejad“. „Paraku on see osa koalitsioonilepingust seniajani täitmata ning mõlemad asjaosalised hoiavad selle koha pealt suu kinni,“ lausus Savisaar.


Viimati muudetud: 16.11.2017