21.05.2009

Täna toimus teine omavalitsusfoorum

21.05.2009

Eesti Rahvusraamatukogus peetud teisel omavalitsusfoorumil osales üle 300 Eesti omavalitsustegelase ja külalise. Kavas oli kuus ettekannet, millele lisandusid sõnavõtud, foorumi lõpuks võeti vastu osavõtjate avaldus.
 

Peaettekandega esines linnapea Edgar Savisaar, kelle ettekanne kandis pealkirja „Kärpekirves omavalitsuste pea kohal“ peatudes eelarveteemadel, eurole üleminekul ja kärbetel.

Savisaar rõhutas, et Tallinna linna finantsolukorda mõjutavad samad tegurid, mis avaldavad mõju kogu riigile ning kõigi Eesti omavalitsusüksuste mured on tänasel päeval sarnased. „Pidevalt kasvav tööpuudus ja elanikkonna sissetulekute vähenemine mõjutavad otseselt omavalitsuste tulubaasi. Majandussurutis mõjutab oluliselt ka omavalitsuste kulubaasi, sest just omavalitsused on inimestele lähedal ja meil ei ole võimalust eirata hättasattunute muresid.“

Tallinna linnapea teatas, et ka Tallinna linn on lähiajal sunnitud vastu võtma selle aasta esimese lisaeelarve, kuid seda ei saa võrrelda riigi kärpekavaga. „Erinevalt riigist ei lubanud me endale põhjendamatut optimismi. Linna eelarve vajab muutunud tingimustes ja valitsuse kärpekavaga omavalitsuste arvelt tehtud kärbetest tingituna mõningast korrigeerimist. Meie suuname vahendid ümber uute töökohtade loomisele ja olemasolevate säilitamisele, samuti ka välisrahastusega projektide finantseerimisele ning koostööle teiste omavalitsustega. Üritame leida võimalusi selleks, et majandus taas jalule saada – niipalju, kui see üldse meie võimuses on.“

Foorumil esinenud Riigikogu liige Karel Rüütli peatus riigi suhetel omavalitsustega majanduskriisi taustal. Kõneleja peatus ka regionaalse haldusreformi vajalikkusel nähes samal ajal ette maakondade säilimise.

Esimese omavalitsusfoorumi pöördumise rahvusvahelise osa täitmisest kõneles Tallinna esinduse juht Brüsselis Allan Alaküla. Samuti peatus kõneleja Europarlamendi valimistel, rõhutades et Europarlamendi valimised puudutavad ka kohalikke omavalitsusi, eriti oluline on kutsuda aktiivselt valimistel osalema, sest mida suurem osavõtt, seda tugevam mandaat Euroopas. 

Kose volikogu esimees Uno Silberg rääkis teemal Euro kui poliitiline vahend, rõhutades, et Euroopa liit on pidevas muutumises ja rahal on selles oma roll mängida.

Paide linnapea Kersti Sarapuu kõneles  kogemustest Tallinna abipaketi meetmete kasutamisel Paides töötuse ja kriisiga toimetulekus. Ta väljendas arvamust, et Tallinna abipaketist on kõikidel omavalitsustel kindlasti midagi üle võtta, eelkõige sotsiaalsete töökohtade loomine, nõustamisteenus abivajajatele ja linna tugi ettevõtlust arendavatele ettevõtetele.

Foorumi lõpuks kiitsid kõik osalejad heaks teise omavalitsusfoorumi avalduse, kus muuhulgas kinnitati, et Eesti omavalitsused on valmis koostööks iga Vabariigi Valitsusega, kes mõistab, et majanduskriisiga ei saa toime tulla omavalitsuste arvel ning kriisist pole võimalik väljuda omavalitsusi riikliku poliitika kujundamise protsessi aktiivselt kaasamata.Viimati muudetud: 20.11.2017