26.03.2009

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on Euroopa majanduse elavdamiseks parimal positsioonil

26.03.2009

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on Euroopa vankuva majanduse elavdamiseks parimal positsioonil! Selline oli sellel nädalal (24. märts 2009) Ateenas toimunud Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu täitevkomitee kohtumise sõnum, mis
 

„Majanduslikult raskel ajal hätta sattunud kodanikud pöörduvad abi saamiseks esmalt kohaliku omavalitsuse poole,“ ütles Viini linnapea ja Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu president Michael Häupl. „Sellistel aegadel langeme me suurema surve alla, kuid väiksema maksude laekumise ning valitsustelt laekuvate rahaliste toetuste ja eraldiste vähenemise tõttu meie rahalised vahendid kahanevad. Me soovime, et nii Euroopa Liit kui ka riigivalitsused mõistaks tekkinud probleemi paremini ja toetaks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli.“

„Esiteks on meil vaja piisavaid finantsvahendeid ja võimalusi, et täita oma kohustusi kodanike ees, kes on sattunud raskustesse kriisi tõttu, mille tekkimises nemad kuidagi süüdi ei ole. Teiseks oleme veendunud, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on majanduse elavdamiseks vajalike tõhusate investeerimisprogrammide rakendamiseks parimal positsioonil.“

Ühisavalduse kokkuvõttes on öeldud, et Euroopa Liit ja suurem osa Euroopa riike ei ole veel täies ulatuses rakendanud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste potentsiaali majanduskriisiga võitlemisel. Sellest tulenevalt pakutakse Euroopa majanduse, keskkonna ja ühiskonna tugevdamiseks välja nn uue kohaliku ja piirkondliku kokkuleppe sõlmimist.

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu peasekretär Jeremy Smith lisas: „Kohtumisel osalenud linnapeade ja esindajate hulgas valitses tugev veendumus, et Euroopa Liit ei ole kriisiga võitlemisel siiani tegutsenud hästi koordineeritud või piisaval moel. Ma ei arva ka, et hiljutine Tšehhi Vabariigi peaministri ja seeläbi nähtavasti ka Euroopa Liidu eesistujamaa esindaja kriitika USA uue valitsuse poliitika suhtes aitab kuidagi kaasa või on asjakohaseks panuseks vastavasisulisele debatile või järgmisel nädalal toimuva G20 kohtumise ettevalmistamisele.“

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu täitevkomitee lõpetas ka töö uue kohalike ja piirkondlike üldhuviteenuste harta teksti kallal ning, pidades silmas tulevasi Euroopa Parlamendi valimisi, koostas kohalike ja piirkondlike omavalitsuste manifesti eelnõu, mis tuleb arutlusele 22.–24. aprillini Malmös toimuval Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu peaassambleel.

Täitevkomitee kohtumist võõrustasid Ateena linnapea Nikitas Kaklamanis ja Kreeka kohalike omavalitsuste liit KEDKE, mille president Ateena linnapea on. Linnapea selgitas, et Kreeka kohalikud võimud soovivad sellistes küsimustes nagu linna ühistransport riiklikule tasandile antud otsustusõiguse ülekandmist kohalikule ja linna tasandile.

>>
Ateena ühisavaldus
Viimati muudetud: 20.11.2017