29.03.2010 Omavalitsusjuhid

Omavalitsusjuhid põrmustasid pensioniea tõstmise idee

29.03.2010

Tallinnas toimunud neljandal omavalitsusfoorumil osalenud võtsid vastu ühispöördumise, milles leitakse, et kõrgem pensioniiga eeldab kõrgemat eluiga ning seega ei ole pensioniea tõstmine mitte millegagi õigustatav.
 

„IV omavalitsusfoorum on pensioniea tõstmise vastu, kuna ei pea võimalikuks teha seda ajal, mil Eesti inimeste keskmine eluiga ja tervelt elatud eluaastad on Euroopa madalaimad,“ öeldakse ühisavalduses.

Valitsuskoalitsioonil tuleb selle asemel tegeleda töökohtade loomisega, mis ta­gab nii pensionikassa, haigekassa kui ka riigieelarve jätkusuutlikkuse.

Avalduses rõhutatakse, et paljud Eesti inimesed pensionieani ei elagi. „Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul kukub aga Eesti tervishoiusüsteem kokku just ajal, mil pensioniiga tõuseb ning see tähendab elanikkonna tervise halvenemist veelgi. Sotsiaalminister pole suutnud olukorra pa­ran­damiseks välja töötada meetmeid, mis tõstaks pensionäride elukvaliteeti ja pikendaks ter­vena elatud aega. Ootame ministrilt selgitust, mida ta on teinud, et tagada meie rahva kõr­gem eluiga ning parem tervis.“

Allakirjutanud juhivad tähelepanu ka asjaolule, et pensioniea tõstmine suurendab töötute hulka veelgi, sest tööpuudus on kõrge just üle 55-aas­tate elanike hulgas. „Pensioniea tõstmisega soovib valitsus täiendavalt kokku hoida, sest töötu­tele tehtavad kulutused on väiksemad kui pensionide maksmiseks mõeldud summad. Pen­sioniea tõstmisega 65. eluaastani võtab riik igalt tulevaselt pensionärilt üle 100 000 krooni.

Pensioniiga tõstes ei saa jätta tähelepanuta tõsiasja, et juba praegu lähevad pooled meestest ja kolmandik naistest ennetähtaegsele vanaduspensionile.

Kuna Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit soovisid pensioniiga tõstvat seadust vastu võtta kiirkorras, siis lõpetati eelnõu teine lugemine seadusevastaselt. Seetõttu leiame, et  isegi kui see seadus kunagi vastu võetakse, peaks Vabariigi President kaaluma seaduse välja kuulutamata jätmist ning oma hinnangu peab andma ka õiguskantsler.“


Viimati muudetud: 16.11.2017