31.01.2011

Taavi Aas: senine omavalitsuste finantseerimise süsteem ei ole jätkusuutlik

31.01.2011

Eesti nelja suurema erakonna valimisplatvormid tunnistavad omavalitsuste ja regionaalarengu küsimustes asjaolu, et tänane omavalitsuste finantseerimise süsteem ei ole jätkusuutlik, tõdes Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas.
 

Taavi Aas ütles konverentsil „Eesti Vabariik 100 - kohalik omavalitsus 2018. aastaks“ peetud ettekandes, et erakondade 2011. aasta valimisplatvormide analüüs kohalike omavalitsusi puudutavas osas näitab kardinaalset suunamuutust kohalikke omavalitsusi puudutavates küsimustes.

„Eriti drastilist muutust võib tähendada just tänaste võimuparteide osas,“ tõdes Aas. „Reformierakond lubab maaelu idülliks muuta. IRL on jälle jõudnud seisukohale, et igale lapsele tuleb tagada lasteaiakoht, kuigi vastuseta jääb küsimus, miks see eelmisel korral vaid lubaduseks jäi.“
Aas nentis, et tore oli lugeda Reformierakonna lubadust suurendada kohalike omavalitsuste rolli oma maksutulude kujundamisel, ent ilmselt polnud valmisplatvormi kirjutajal aimugi, kelle häältega parlamendis osad kohalikud maksud 2010. aastal ära kaotati.
Kõige konservatiivsem on oma lubadustes sotsiaaldemokraatlik erakond, kes lubab omavalitsustele enne eelarvekärpeid tehtud maksumäärade ennistamist. 
Konverentsi "Eesti Vabariik 100 - kohalik omavalitsus 2018. aastaks" korraldasid MTÜ Polis, Riigikogu, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Siseministeerium, Tartu Ülikool, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts ning Sisekaitseakadeemia.
Konverentsil vaeti Eesti omavalitsussüsteemi arengut riigi ja kohalike omavalitsuste partnerluses.


Viimati muudetud: 16.11.2017