Võistluse reeglid - orienteerumine

 • Võistlejad peavad võistluse ajal liigeldes olema eriti tähelepanelikud ning järgima liiklusseadusest tulenevaid liiklusreegleid.
 • Võistluse eesmärk on kahe tunni jooksul ühistranspordiga (buss, troll, tramm ja rong) ja jalgsi liikudes läbida maksimaalne arv linnaruumi paigutatud kontrollpunkti (KP) ja seeläbi korjata väärtuspunkte.
 • Muude liikumisviiside (auto/mootorratas/mopeed/jalgratas/takso jne) kasutamine võistluse ajal ei ole lubatud.
 • Võistlusel osalemiseks tuleb soetada Ühiskaart. Ühiskaart ei pea olema isikustatud. Kui te igapäevaselt ühistransporti ei kasuta ja seetõttu puudub Ühiskaart, on teil soovitav see enne võistluspaika saabumist soetada. Müügipunktide nimekiri on leitav: https://tallinn.pilet.ee/pages/retailers.
 • Võistlusel osalejatele on võistluse ajal ühistranspordiga liikumine tasuta.
 • Enne võistlust tuleb registreerida võistlusel osalevad Ühiskaardid.
 • Ühistransporti kasutades tuleb ühistransporti igal sisenemisel Ühiskaart valideerida. 
 • Võistlejad saavad võistluse stardis ühe võistluskomplekti, mis sisaldab:
  • võistluse rajakaarti kontrollpunktidega ja ortofoto vaateid; 
  • võistluse reegleid.
 • Võistlusel on lubatud kasutada kõikvõimalikke abistavaid nutiseadmeid.
 • Rajale on paigutatud kuni 25 kontrollpunkti, KP-de väärtus on keerukusest ja kaugusest sõltuvalt erinev. Lähemal olevad kontrollpunktid annavad 1 ja kaugemal asuvad punktid 3 väärtuspunkti.
 • Ühistranspordi kasutamise eest on võimalik teenida lisapunkt (1 punkt), kui valideerid Ühiskaarti vähemalt korra kahe erineva kontrollpunkti vahel!
 • Rajal võib olla ka üks nn liikuv kontrollpunkt. Rajakaardilt on leitav liikuva kontrollpunkti peatused ning väljumisajad.
 • Kahes kontrollpunktis on võimalik teenida ka boonuspunkte. Täpsemad juhiseid on kontrollpunktis. Igas punktis on võimalik teenida täiendavalt 2 väärtuspunkti (boonuspunkti).
 • KP-de läbimise järjekord on iga võistleja poolt vabalt valitav.
 • Tulemuse kirja saamiseks peab olema kontrollaja jooksul läbitud vähemalt 3 kontrollpunkti ning teostatud lõpuvalideerimine finišis.
 • Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvestamisega: kontrollaja täitumisest iga järgneva kolmanda täisminuti ületamine -1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 15 min tulemust ei arvestata.
 • Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistleja.
 • Võistluse võidab oma võistlusklassis lühima ajaga enim punkte kogunud võistleja.
 • Reeglitega nõustudes annab võistlusel osaleja nõusoleku tema kasutuses oleva Ühiskaardiga tehtavate valideerimiste arvu jälgimiseks orienteerumisvõistluse ajal. NB! Ühiskaart ei pea olema isikustatud ja isikustatud ühiskaardi korral isikuandmeid ei töödelda.
 • Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja reeglites muudatusi.


Võistlusele registreerimine

 • Võistlusele registreerida saab eelregistreerimise kaudu veebiaadressilt või kaks tundi enne võistluse algust kohapeal.
 • Võistluskeskus asub Toompuiestee ja Nunne tänava nurgal. 


Olulised kellaajad

 • Startida saab alates kella 12.00st.
 • Finiši kontrollaeg on kell 14.00, finišeerida on lubatud 12.00–14.15


Distantsi fikseerimine

 • KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse Tallinna Transpordi piletisüsteemi Ühiskaarti.
 • Ühiskaardi kontrolljaamad asuvad igas kontrollpunktis ja validaatorid finišis.
 • Kontrollpunkti või finiši fikseerimiseks asetatakse ühiskaart kontrolljaamale / validaatorile.  
 • Jaam / validaator annab salvestumisest märku heli- ja valgussignaaliga.
 • Finiši aeg salvestatakse võistleja Ühiskaardi valideerimisel finišis. 


Auhinnad

 • Auhinnad saab iga võistlusklassi esimesed kolm kohta. Lisaks loositakse välja palju muid lõbusaid auhindu.


NB! Võistelda saab üksnes Ühiskaartidega, mis on enne võistluse algust võistlusele registreeritud. Võistlejal on võistlemiseks vaja ühte võistlusele registreeritud ühiskaarti.

:

Viimati muudetud: 17.09.2019