Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine lasteaias Pääsupesa

Lasteaed Pääsupesa töötleb isikute andmeid põhimäärusega lasteaiale pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume:

1)  Isikuandmete kaitse seadusest,

2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.05.2018 määrusest 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus – General Data Protection Regulation, lühend GDPR) ning

3)  Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Vaata ka Tallinna linna andmekaitsetingimused.

1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus  

 

Viimati muudetud: 28.01.2019