Lasteaed Pääsupesa struktuur

Lasteaias Pääsupesa tegutseb 12 rühma: 9 aia- ja 3 sõimerühma. Lapsi on 205. Töö ja õppekeeleks on eesti keel. Kõikidel rühmadel on lapsesõbralikud ja meeldejäävad lillede nimetused. Vanuse järgi komplekteeritavate rühmade kõrval on lapsevanematel võimalik valida "Hea Alguse" programmi järgiv rühm, muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise programmiga töötav keelekümblusrühm, vajadusel  tasandus- või sobitusrühmad.

Viimati muudetud: 18.12.2018