Prioriteetsed eesmärgid 2018-2019

Mina olen väärtuslik ja inimene minu kõrval on väärtuslik

  • olen sõbralik ja salliv
  • hindan ennast ja arvestan teistega
  • mul on oma arvamus ja huvitun kaaslase arvamustest

Ma olen osa lähiümbruse loodusest

  • miks vaja loodust enda ümber
  • kuidas minu tegevus mõjutab keskkonda minu ümber (põhjus-tagajärg seosed, inimese mõju keskkonnale, näiteks prügi tekkimine)

Eesti keele ja kultuuri aasta

  • teame keelemängusid, murdeid
  • tunneme rahvaluulet, -laule, vanasõnu, rahvatarkusi
  • hoiame laulu- ja tantsupeo traditsiooni
Viimati muudetud: 07.12.2018