Rühmade info

Lasteaias Pääsupesa tegutseb 12 rühma: 9 aia- ja 3 sõimerühma. Lapsi on 205. Töö ja õppekeeleks on eesti keel. Kõikidel rühmadel on lapsesõbralikud ja meeldejäävad lillede nimetused. Vanuse järgi komplekteeritavate rühmade kõrval on lapsevanematel võimalik valida "Hea Alguse" programmi järgiv rühm, muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise programmiga töötav keelekümblusrühm, vajadusel  tasandus- või sobitusrühmad.

Toimib süsteem – õpetaja ja rühmaruumi püsivus esimesest aiarühmast kuni lasteaia lõpetamiseni. See loob turva- ja kindlustunde nii lastele kui ka lastevanematele.

Meie lasteaias töötavad:

  • logopeedid - Marika ja Tiina
  • muusikaõpetajad - Kulla ja Margit
  • liikumisõpetajad - Rea ja Ave

Lastel on võimalik osaleda tasulistes huviringides: inglise keele õppes, jalgpallis, muusikas, judos ja tantsuringides.

Lasteaia kohatasu on 61€ kuus, toiduraha aiarühmas: 2.20€ päevas (2€ kompenseerib Tallinna linn) ja toiduraha sõimerühmas 1,90€ päevas (1.80€ kompenseerib Tallinna linn).

Pääsupesa lasteaia rühmad on:

Võilill
Sõimerühm
Õpetajad Heidy ja
Meeri-Ann.
Õpetaja abi Veronika
Kannike
Sõimerühm
Õpetajad Evely ja Kai.
Õpetaja abi Epp
Rukkilill
Aiarühm
Õpetajad Siiri ja Vaike.
Õpetaja abi Gerly
Meelespea
Sobitus- ja liitrühm
Õpetajad Lydia ja Ruti. Õpetaja abi Piret
Päevalill
Aiarühm
Õpetajad Anna-Merike ja Ave.
Õpetaja abi Erti
Karikakar
Aiarühm
Õpetajad Tuuli ja Urve.
Õpetaja abi Urve
Nurmenukk
Keelekümbluse-
ja liitrühm
Õpetajad Nastja ja Katja.
Õpetaja abi Malle
Pääsusilm
Sõimerühm
Õpetajad Tanja ja Külli. Õpetaja abi Tanja
Kullerkupp
Aiarühm
Õpetajad Juula Piret ja Mariel.
Õpetaja abi Maia
Sinilill
Tasandusrühm
Õpetajad Getter ja Alari.
Õpetaja abi Marika.
Logopeed Marika
Kurekell
Sitsi lasteaia sõimerühm
VÕILILL
Piibeleht
Tasandusrühm
Õpetajad Marje ja Liina.
Õpetaja abi Anneli.
Logopeed Tiina
Viimati muudetud: 10.12.2018