Rühmade info

Lasteaias Pääsupesa tegutseb 11 rühma: 8 aia- ja 3 sõimerühma. Lapsi on 195. Töö ja õppekeeleks on eesti keel. Kõikidel rühmadel on lapsesõbralikud ja meeldejäävad lillede nimetused. Vanuse järgi komplekteeritavate rühmade kõrval on lapsevanematel võimalik valida "Hea Alguse" programmi järgiv rühm, muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise programmiga töötav keelekümblusrühm, vajadusel  tasandus- või sobitusrühmad.

Toimib süsteem – õpetaja ja rühmaruumi püsivus esimesest aiarühmast kuni lasteaia lõpetamiseni. See loob turva- ja kindlustunde nii lastele kui ka lastevanematele.

Meie lasteaias töötavad:

  • logopeedid - Marika ja Tiina
  • muusikaõpetajad - Margit ja Anu


Lastel on võimalik osaleda tasulistes huviringides: inglise keele õppes, jalgpallis, muusikas, judos ja tantsuringides.

Lasteaia kohatasu on 71,25€ kuus, toiduraha aiarühmas: 2.20€ päevas (2€ kompenseerib Tallinna linn) ja toiduraha sõimerühmas 1,90€ päevas (1.80€ kompenseerib Tallinna linn).

Pääsupesa lasteaia rühmad on:

Viimati muudetud: 15.01.2021