Täitmata ametikohad

Otsime lasteaiaõpetajat, kes on lapsesõbralik, koostöövalmis, iseseisev ja tegus, koormusega 1,0.

Elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid palume saata paasupesa@paasupesa.edu.ee hiljemalt 22.07.2020.

Viimati muudetud: 21.07.2020