Teenused ja hinnad

Lasteaiatasu koosneb:

1.TOITLUSTUSTASUST ja

2.VANEMA POOLT KAETAVAST OSAST (KOHATASUST)

1. Toitlustustasu (toiduraha)

toiduraha aiarühmas: 2,20 eurot, toidutasu katmise piirmääraga 0,20 eurot

sõimerühmas: 1.90 eurot, toidutasu katmise piirmääraga 0,10 eurot

Alus: Lasteaed Pääsupesa hoolekogu otsus 13.06.2017 nr 5, Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määruse nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“ toitlustusteenust osutab OÜ Tüdrukud

2. Vanema poolt kaetav osa (kohatasu) määra suurus ühe lapse kohta kuus on:

alates 1.jaanuarist 2019.a  65,88 eurot  

Kohatasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti 19.12.2018 käskkirjaga nr HA-4/95, millega saab tutvuda siin.

Vanematel on võimalik lasteaiatasu maksmisel taotleda toetust (toitlustamise toetus, kohatasu vabastus). Infot saab õpetajalt, direktorilt või täpsematest tingimustest saab lugeda: http://www.tallinn.ee/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3

Arvete tasumine

 • Parim viis on tasuda arveid otsekorraldusega. 
 • Lasteaia poolt esitatud arved palume tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldusarvele. 
 • Kasutage alati esitatud arvel olevat viitenumbrit, nii laekub arve õigele lasteaiale. 
 • Tasuge arveid täpselt st. makse vaid see summa, mis on arvele märgitud, nii ei teki võlgnevusi ja ettemakseid. 
 • Probleemide puhul pöörduge arvete koostaja raamatupidaja (kontaktandmed leiate teile esitatud arvelt) või lasteaia direktori poole. 

*Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

*Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Soodustuste määramine

Lasteaia saali kasutamine

 1. Saali kasutamine - 20,00 eurot
 2. Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni - 13,00 eurot
 3. Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks - 6,00 eurot 

Ruumide rent

Võimalik on osaleda tasulistes huviringides: 

 • Jalgpalliring 10€ kuu
 • Lauluring 3.00€ õppetunni hind
 • Inglise keel 27€ kuu
 • Showtants 20€ kuu
 • Judo 25€ kuu
 • Teadusring Kolm Põrsakest 27€ kuu
 • Kunstiring 6.00€ õppetunni hind
Viimati muudetud: 30.11.2019