Kiusamisest vaba lasteaed

kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3).jpg

 Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teiste lastele olulised inimesed. Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites.“Kiusamisest vabaks” projekt keskendub kogu laste rühmale tervikuna. Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele: 

  • Sallivus
  • Austus
  • Hoolivus
  • Julgus

Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver), mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaaźiraamat, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele.

71932.jpg

Programmist toetatakse 5-10 aastaseid lasteaialapsi ja õpilasi, kes on kaotanud oma vanema (olgu põhjuseks õnnetus, alkohol või midagi muud) või kes on muul põhjusel tõsistesse raskustesse sattunud.  Lastele osutatakse abi lasteaias/koolis käimiseks ning koolis õppetööks vajalike esemete muretsemisel, näiteks soojad rõivad, spordirõivad, jalanõud, kunstitarbed vms.

Viimati muudetud: 28.05.2020