Hoolekogu

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • teeb juhtkonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori ja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi

Tallinna Pae Lasteaia hoolekogu koosseis 2020/2021.õ.a.:

Hoolekogu esimees:

1. Valentin Kobzev-lapsevanem
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Liikmed:

2. Eve Annus - Lasnamäe LOV esindaja 
     eve.annus@tallinnlv.ee
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

3. Jekaterina Sivova - ÕNK esindaja  
     jekaterina.sivova@pae.edu.ee
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

4. Juulia Djomina -  lasteaia direktor  
     juulia.djomina@pae.edu.ee

5. Natalia Spiridonova - lapsevanem rühmast "Vikerkaar"

6. Maria Teor - lapsevanem rühmast "Tilgakesed"

7. Jekaterina Habakukk - lapsevanem rühmast "Marjakesed"

Viimati muudetud: 25.02.2021